ข่าว ประชาสัมพันธ์ ประกาศ

เรื่องควรรู้...COVID-19

ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

วันที่  เวลา หัวข้อ

สถานที่

วันที่ 11 , 13 พ.ค.  2563

11.00 น. , 14.00 น. 

 CEO Talk                    

 บรรยายผ่านโปรแกรม Zoom cloud meeting 

วันที่ 12 , 15 พ.ค.  2563

09.00 - 16.30 น. 

 PDPA workshop (พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล)

 กทม. Training ชั้น 2 / ดอยตุง ห้อง VIP

สาระดีดี

กรีนแม่ฟ้าหลวง

สาระสุขภาพ

 
Visitors: 222,490