ข่าว ประชาสัมพันธ์ ประกาศ

เรื่องควรรู้...COVID-19

ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

วันที่  เวลา หัวข้อ

สถานที่

วันที่ 18 กรกฎาคม 2563

6.30 น.

ทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง

วัดห้วยน้ำขุ่น

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563

9.00 - 10.30 น.

กิจกรรม "รักษ์ต้องแชร์ แคร์ต้องถ่าย" ผ่านการใช้งาน Life Application

ห้องออดิทอเรียมและห้องประชุมหอแห่งแรงบันดาลใจ
โรงอาหาร(โรงทอ) และโรงกาแฟที่ 52 ไร่

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563

9.00 - 16.00 น.

กิจกรรม "รักษ์ต้องแชร์ แคร์ต้องถ่าย" ผ่านการใช้งาน Life Application

ไร่แม่ฟ้าหลวง , หอฝิ่น

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563

13.00 - 15.00 น.

ฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ

อาคารอเนกประสงค์และจุดรวมพล

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

9.00 น.
13.00 น.

อบรม ระบบขอบริการงานช่างใหม่ พื้นที่ใช้บริการ ช่างดอยตุง
อบรม ระบบขอบริการงานช่างใหม่ พื้นที่ใช้บริการ ช่าง52 ไร่    

ห้อง เทรนนิ่งไอที ชั้นล่างหอแห่งแรงบันดาลใจ
ห้องประชุม โรงฝึก2 (โรงทอ)

วันที่ 29 กรกฏาคม 2563

10.00 น.

อบรม ระบบขอบริการงานช่างใหม่ (สนง กทม)

ห้อง เทรนนิ่งชั้น 2, Zoom : Meeting ID: 938 6275 9016 / Password: 144763

 

สาระดีดี

กรีนแม่ฟ้าหลวง

สาระสุขภาพ

 
Visitors: 258,174