ข่าว ประชาสัมพันธ์ ประกาศ

เรื่องควรรู้...COVID-19

                ประจำเดือน มีนาคม - เมษายน 2563

วันที่  เวลา หัวข้อ

สถานที่

วันที่ 26 มี.ค. 63 09.00-12.00 น.
รับบริจาคโลหิต ของกาชาดจังหวัดเชียงราย (เลื่อน)

หอประชุมที่ว่าการ อ.แม่ฟ้าหลวง

วันที่ 31 มี.ค. 2563  
ขยายเวลาขอรับทุนการศึกษาให้กับบุตร/บุตรี 
ของพนักงาน

 

วันที่ 8 เม.ย. 2563 10.00 -12.00 น.
การบรรยายเรื่อง "พ.ร.บ. ข้อมูลส่วนบุคคล"

บรรยายผ่านโปรแกรม Zoom cloud meeting

       

สาระดีดี

กรีนแม่ฟ้าหลวง

สาระสุขภาพ

 
Visitors: 194,482