เอกสารประกอบการอบรม PDPA และ ROPA

 

แบบฟอร์มประกอบการอบรม ดาวน์โหลด

 

วิดีโอประกอบการอบรม PDPA และ ROPA

1. PDPA


 ดาวน์โหลด สไลด์ประกอบวิดีโอ

 

2. ROPA

 

ดาวน์โหลด สไลด์ประกอบวิดีโอ

Visitors: 1,283,409