MFLF Happenings


 • Snapshot.png
  MFLF Happening Special ตอน ตามไปดู ติดตามได้ที่YouTubeMFLF PORTALWebsite MFLF PORTAL ตามไปดูการไปเรียนรู้นอกสถานที่ของเพื่อนๆ ชาวมฟล.กันค่ะ ครั้งนี้เราตามทีมพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม...

 • 1677558645051.jpg
  MFLF Happening EP.11 ตอน กาแฟดีต้องมาจากต้นทาง ทีมส่งเสริมกาแฟ พาไปชมงานวิจัยและพัฒนาการปลูกกาแฟ ตั้งแต่การผลิตต้นกล้า Website MFLF PORTAL : https://bit.ly/3kAbCwU ****กิ...

 • EP10_cover.png
  MFLF Happenings Ep.10 เห็ดโคนน้อย รายได้ไม่น้อยนะ การเพาะเลี้ยงเห็ดโคนน้อยเพื่อสร้างรายได้ โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตเห็ดเพื่อสร้างรายได้ ของเกษตรกรโครงการร้อยใจรักษ์ เพื่อหาพืชทา...

 • Snapshot_8.png
  MFLF Happenings Ep9. อิ่มท้อง อิ่มใจ โรงสีข้าวอิโต!!! ข้าวพันธุ์อิโตนี้ เป็นข้าวพันธุ์พื้นเมือง ต้นตอเป็นข้าวมาจากจังหวัดลำปาง แต่ด้วยเวลาที่ผ่านไปหลายสิบปี ผสมกับดินที่มีแร่ธ...

 • Snapshot_7.png
  MFLF Happenings Ep.8 ตามหาขยะสาบสูญบ้านห้วยน้ำขุ่น โครงการการจัดการขยะเริ่มตั้งแต่ต้นทางด้วยการให้ความรู้แก่คนภายในองค์กร ตั้งแต่ระดับบริหารจนถึงระดับล่าง พัฒนาระบบการจัดการเรื...

 • MVI_3513.00_00_18_17.Still002.png
  MFLF Happenings Ep7. ไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้ แต่พลังงานทดแทนได้ ปัจจุบันหลายหลายประเทศทั่วโลกพยายามศึกษาและค้นหาพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถนำมาใช้ประโย...

 • cover_ep6.jpeg
  MFLF Happenings Ep.6 ศูนย์จัดการขยะสร้างแรงบันดาลใจ จัดการขยะแบบไม่มีขยะสู่บ่อฝังกลบตามแนวคิดธุรกิจหมุนเวียน เริ่มด้วยกระบวนการแยกขยะเพื่อลดปริมาณขยะที่ไปสู่บ่อฝังกลบตั้งแต่ปี ...

 • intro_ep5-2_1.00_00_11_28.Still001.png
  MFLF Happenings EP. 5.2 "ปศุสัตว์...เลี้ยงง่าย รายได้ปัง" การพัฒนาและส่งเสริมปศุสัตว์เป็นกิจกรรมพัฒนาหนึ่งที่ช่วยแก้ไขปัญหความยากจน ครอบคลุมการลดรายจ่าย สร้างความมั่นคงทางอาห...

 • cover_ep.5-1.png
  MFLF Happenings EP. 5.1 "ปศุสัตว์...เลี้ยงง่าย รายได้ปัง" การพัฒนาและส่งเสริมปศุสัตว์เป็นกิจกรรมพัฒนาหนึ่งที่ช่วยแก้ไขปัญหความยากจน ครอบคลุมการลดรายจ่าย สร้างความมั่นคงทางอาหา...

 • Snapshot_2.png
  MFLF Happenings EP.4 "เรื่องหมูๆ ไก่ๆ" การพัฒนาและส่งเสริมปศุสัตว์เป็นกิจกรรมพัฒนาหนึ่งที่ช่วยแก้ไขปัญหความยากจน ครอบคลุมการลดรายจ่าย สร้างความมั่นคงทางอาหาร เพิ่มรายได้ เนื่อง...

 • ep3 cover.jpg
  MFLF Happenings EP.3 "สีตุงเปลี่ยนไปแต่ใจยังเหมือนเดิม" สีตุงเปลี่ยนไป แต่ใจยังเหมือนเดิม เสาตุง หรือ ต้นตุง ตั้งอยู่หน้ากองรักษาการ หน้าเส้นทางเข้าพระตำหนัก เป็นสัญลักษณ์ของชั...

 • Screenshot 2022-03-21 11.30.06.png
  MFLF Happenings EP.2 "ไบย์นียา คือ วานิลลานั่นไง" ทุกสิ่งที่คุณควรรู้ เราจะพาไปดูกัน ทำขึ้นมาเพื่อแลกเปลี่ยน ความรู้ เรื่องราวต่างๆ ในองค์กรของเรา ...

 • Screenshot 2022-03-21 11.31.39.png
  MFLF Happenings EP.1 "กระดาษสาไม่ซึม" Everything you need to know, อยากจะรู้อะไร หรือ อยากจะให้เราไปติดตามอะไร มาบอกเล่าให้พี่ๆน้องๆ ชาวแม่ฟ้าหลว...
Visitors: 969,947