MFLF Happenings Ep.17 ตอน ทุนการศึกษาเพื่อคนรุ่นใหม่

MFLF Happenings Ep.17 ตอน ทุนการศึกษาเพื่อคนรุ่นใหม่

    มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำเนินโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีแก่เยาวชน ในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตลอดจนบุตร-ธิดาพนักงาน ซึ่งมีศักยภาพเป็นผู้นำในอนาคต เพื่อเปิดโอกาสและสร้างพื้นฐานให้ชุมชนดอยตุง “ช่วยเขาให้เขาช่วยตัวเขาเอง” ตามพระราชดำริของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  

 

 

MFLF Happenings : ทุกสิ่งที่คุณควรรู้ เราจะพาไปดูกัน ทำขึ้นมาเพื่อแลกเปลี่ยน ความรู้ เรื่องราวต่างๆ ในองค์กรของเรา อยากจะรู้อะไรหรือ อยากจะให้เราไปติดตามอะไร มาบอกเล่าให้พี่ๆ น้องๆ ชาวแม่ฟ้าหลวงฟัง บอกพวกเรามาได้นะคะ


Visitors: 1,264,665