MFLF Happening Ep.3 สีตุงเปลี่ยนไป แต่ใจยังเหมือนเดิม

MFLF Happenings 

EP.3 "สีตุงเปลี่ยนไป แต่ใจยังเหมือนเดิม"

         สีตุงเปลี่ยนไป แต่ใจยังเหมือนเดิม เสาตุง หรือ ต้นตุง ตั้งอยู่หน้ากองรักษาการ หน้าเส้นทางเข้าพระตำหนัก เป็นสัญลักษณ์ของชัยชนะ ให้ระลึกถึงพระราชปณิธานขององค์แม่ฟ้าหลวง ที่จะมีชัยชนะเหนือความทุกข์ยากของพสกนิกรด้วยการพัฒนา และแขวนไว้เมื่อสมเด็จย่าหรือมีพระบรมวงศานุวงศ์ประทับอยู่บนดอยตุง

 

                                                          Everything you need to know, อยากจะรู้อะไร หรือ อยากจะให้เราไปติดตามอะไร มาบอกเล่าให้พี่ๆน้องๆ ชาวแม่ฟ้าหลวงฟัง บอกพวกเรามาได้นะคะ

 

 

Visitors: 970,018