Thai-Educational New Normal จะเป็นอย่างไร

Thai-Educational New Normal จะเป็นอย่างไร

จากสถิติของการควบคุมโรคระบาดของไทยที่เราทราบนั้น มีบางวันที่ไม่มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเลยแม้แต่คนเดียวจึงต้องหันมาคิดต่อว่า New Normal จะเป็นอย่างไร

ในช่วงนี้ถือว่าการระบาดในระลอกแรกใกล้ยุติลงแล้วในแระเทศไทยเรา แต่ยังต้องเฝ้าระวังกันด้วย แอปพลิเคชั่นที่ชื่อว่า "ไทยชนะ"

ไทยชนะ นั้นได้เปิดให้ร้านค้าและหน่วยงานได้ลงทะเบียนตั้งแต่เช้าวันที่ 17 พฤษภาคม2563 ที่ผ่านมา พร้อมขยับเวลาเคอร์ฟิวเป็น 5ทุ่ม ถึง ตี4

สำหรับทางด้านการศึกษานั้นได้เริ่มทดลองระบบการเรียนด้วยระบบทางไกลโดยคาดหวังให้ช่วยเสริมการเรียนรู้ในช่วงที่สามารถเปิดเรียนได้ตามปกติแล้ว จากที่ได้ติดตามแนวการเปิดเรียนของหลายประเทศนั้นต่างก็มีมาตรการที่แตกต่างกันออกไปแต่ไทยเรานั้นอาจเรียกได้ว่าจาก New Normal อาจกำลังจะกลายเป็น Now Normal

เนื่องจากชีวิตปกติวิถีใหม่นี้ได้กลายเป็น วิถีชีวิตใหม่ในปัจจุบันนี้ของทุกๆคน ทุกสาขาอาชีพ โดยจากการคาดเดาแล้ว การศึกษาไทยอาจเป็นไปได้ว่า...

ขอบคุณผู้เผยแพร่ภาพเหล่านี้ครับ

มีการคัดกรองการเข้าโรงเรียนด้วยชุดที่รัดกุมยิ่งขึ้นในกรณีที่มีการเข้าเรียนตามปกติในห้องเรียนได้แล้วอาจมีการทำความสะอาดทั่วทุกบริเวณ และล้างมือที่บ่อยมากขึ้นในโรงเรียนอาจมีการแบ่งชั้นเรียนเป็นห้องที่มีคนจำนวนที่ไม่มากนักอาจมีการเลิกเรียนที่เร็วขึ้น แล้วใช้การเรียนออนไลน์เข้าเสริม

อาจมีการทำฉากกั้นในพื้นที่ต่างๆได้แก่ โต๊ะเรียน โต๊ะอาหาร โต๊ะห้องสมุด อ่างล้างมือในห้องน้ำ 

อาจมีการตรวจอุณหภูมิและตรวจสุขภาพที่บ่อยครั้งขึ้น

อาจมีการจัดตารางการเรียนในที่โล่งแจ้งมากยิ่งขึ้นหรือเปิดประตู หน้าต่างเพื่อระบายอากาศ 

อาจมีการเว้นระยะห่างระหว่างการนั่งในการทำกิจกรรมในห้องต่างๆมากยิ่งขึ้น

อาจมีการมุ่งเน้นความปลอดภัยด้านสุขภาพอนามัยมาเป็นอันดับแรกในโรงเรียน

อาจมีเจลล้างมือไว้บริการในพื้นที่สาธารณะทั่วทั้งบริเวณโรงเรียน

อาจมีการกำหนดจุดเว้นระยะห่างที่พื้นในบริเวณต่างๆที่มีการต่อคิว หรือเข้าแถว

อาจมีการจัดอาหารกลางวันที่เน้นการต้านโรคโควิด-19และเสริมภูมิต้านทานมากยิ่งขึ้น

อาจมีการออกกำลังกายและเล่นกีฬาที่มีการเว้นระยะห่างกันเป็นหลัก หลีกเลี่ยงการเข้ามาประชิดกันของนักกีฬา

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับบริบทจอวแต่ละโรงเรียนในแต่ละพื้นที่ในการพิจารณาถึงมาตรการดังกล่าวที่ถือได้ว่าเป็น...

ภาพแสดง New Normal ที่เกิดขึ้นในโรงเรียน

Thai-Educational New Normal หรือ Now Normal ที่แต่ละโรงเรียนกำลังจะนำมาใช้อย่างเป็นปกติในวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนปัจจุบัน

โดยวิถีปกติของการศึกษาไทยในปัจจุบันนั้นอาจเกิดขึ้นอย่างถาวรจากความคุ้นชินที่ได้ปฏิบัติใาอย่างต่อเนื่องหลายเดือนติดต่อกันหรืออาจกลับไปสู่วิถีชีวิตปกติเดิมในพื้นที่ที่ไม่มีความเสี่ยงจากโรคระบาดซึ่งมีคนที่มีนิสัยที่เปลี่ยนแปลงได้ยากอยู่แล้ว

แต่ก็เชื่อมั่นว่า...ไทยเรานั้นจะผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้แล้วก้าวสู่ยุคใหม่ที่อาจมีไทยเป็นประเทศชั้นนำในหลายๆด้านของโลกก็เป็นได้

ที่มา : ดร.ดามพ์ 360 องศา

       https://www.blockdit.com/articles/5ec28c640ee8dc06dd94e993/#

จากสถิติของการควบคุมโรคระบาดของไทยที่เราทราบนั้น มีบางวันที่ไม่มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเลยแม้แต่คนเดียวจึงต้องหันมาคิดต่อว่า New Normal จะเป็นอย่างไร

ในช่วงนี้ถือว่าการระบาดในระลอกแรกใกล้ยุติลงแล้วในแระเทศไทยเรา แต่ยังต้องเฝ้าระวังกันด้วย แอปพลิเคชั่นที่ชื่อว่า "ไทยชนะ"

ไทยชนะ นั้นได้เปิดให้ร้านค้าและหน่วยงานได้ลงทะเบียนตั้งแต่เช้าวันที่ 17 พฤษภาคม2563 ที่ผ่านมา พร้อมขยับเวลาเคอร์ฟิวเป็น 5ทุ่ม ถึง ตี4

สำหรับทางด้านการศึกษานั้นได้เริ่มทดลองระบบการเรียนด้วยระบบทางไกลโดยคาดหวังให้ช่วยเสริมการเรียนรู้ในช่วงที่สามารถเปิดเรียนได้ตามปกติแล้ว

จากที่ได้ติดตามแนวการเปิดเรียนของหลายประเทศนั้นต่างก็มีมาตรการที่แตกต่างกันออกไปแต่ไทยเรานั้นอาจเรียกได้ว่าจาก New Normal อาจกำลังจะกลายเป็น Now Normal

เนื่องจากชีวิตปกติวิถีใหม่นี้ได้กลายเป็น วิถีชีวิตใหม่ในปัจจุบันนี้ของทุกๆคน ทุกสาขาอาชีพ โดยจากการคาดเดาแล้ว การศึกษาไทยอาจเป็นไปได้ว่า...

ขอบคุณผู้เผยแพร่ภาพเหล่านี้ครับ

มีการคัดกรองการเข้าโรงเรียนด้วยชุดที่รัดกุมยิ่งขึ้นในกรณีที่มีการเข้าเรียนตามปกติในห้องเรียนได้แล้ว

อาจมีการทำความสะอาดทั่วทุกบริเวณ และล้างมือที่บ่อยมากขึ้นในโรงเรียน

อาจมีการแบ่งชั้นเรียนเป็นห้องที่มีคนจำนวนที่ไม่มากนัก

อาจมีการเลิกเรียนที่เร็วขึ้น แล้วใช้การเรียนออนไลน์เข้าเสริม

อาจมีการทำฉากกั้นในพื้นที่ต่างๆได้แก่ โต๊ะเรียน โต๊ะอาหาร โต๊ะห้องสมุด อ่างล้างมือในห้องน้ำ

อาจมีการตรวจอุณหภูมิและตรวจสุขภาพที่บ่อยครั้งขึ้น

อาจมีการจัดตารางการเรียนในที่โล่งแจ้งมากยิ่งขึ้นหรือเปิดประตู หน้าต่างเพื่อระบายอากาศ

อาจมีการเว้นระยะห่างระหว่างการนั่งในการทำกิจกรรมในห้องต่างๆมากยิ่งขึ้น

อาจมีการมุ่งเน้นความปลอดภัยด้านสุขภาพอนามัยมาเป็นอันดับแรกในโรงเรียน

อาจมีเจลล้างมือไว้บริการในพื้นที่สาธารณะทั่วทั้งบริเวณโรงเรียน

อาจมีการกำหนดจุดเว้นระยะห่างที่พื้นในบริเวณต่างๆที่มีการต่อคิว หรือเข้าแถว

อาจมีการจัดอาหารกลางวันที่เน้นการต้านโรคโควิด-19และเสริมภูมิต้านทานมากยิ่งขึ้น

อาจมีการออกกำลังกายและเล่นกีฬาที่มีการเว้นระยะห่างกันเป็นหลัก หลีกเลี่ยงการเข้ามาประชิดกันของนักกีฬา

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับบริบทจอวแต่ละโรงเรียนในแต่ละพื้นที่ในการพิจารณาถึงมาตรการดังกล่าวที่ถือได้ว่าเป็น...

ภาพแสดง New Normal ที่เกิดขึ้นในโรงเรียน

Thai-Educational New Normal หรือ Now Normal ที่แต่ละโรงเรียนกำลังจะนำมาใช้อย่างเป็นปกติในวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนปัจจุบัน

โดยวิถีปกติของการศึกษาไทยในปัจจุบันนั้นอาจเกิดขึ้นอย่างถาวรจากความคุ้นชินที่ได้ปฏิบัติใาอย่างต่อเนื่องหลายเดือนติดต่อกัน

หรืออาจกลับไปสู่วิถีชีวิตปกติเดิมในพื้นที่ที่ไม่มีความเสี่ยงจากโรคระบาดซึ่งมีคนที่มีนิสัยที่เปลี่ยนแปลงได้ยากอยู่แล้ว

แต่ก็เชื่อมั่นว่า...

ไทยเรานั้นจะผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้แล้วก้าวสู่ยุคใหม่ที่อาจมีไทยเป็นประเทศชั้นนำในหลายๆด้านของโลกก็เป็นได้

ขอให้กำลังใจทุกๆคนที่ประสบปัญหาในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาครับ

และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเรามาโดยตลอดครับ

32
  •  
    ถูกใจ
  •  
    แสดงความคิดเห็น
  • แชร์
  •  

 

จากสถิติของการควบคุมโรคระบาดของไทยที่เราทราบนั้น มีบางวันที่ไม่มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเลยแม้แต่คนเดียวจึงต้องหันมาคิดต่อว่า New Normal จะเป็นอย่างไร

ในช่วงนี้ถือว่าการระบาดในระลอกแรกใกล้ยุติลงแล้วในแระเทศไทยเรา แต่ยังต้องเฝ้าระวังกันด้วย แอปพลิเคชั่นที่ชื่อว่า "ไทยชนะ"

ไทยชนะ นั้นได้เปิดให้ร้านค้าและหน่วยงานได้ลงทะเบียนตั้งแต่เช้าวันที่ 17 พฤษภาคม2563 ที่ผ่านมา พร้อมขยับเวลาเคอร์ฟิวเป็น 5ทุ่ม ถึง ตี4

สำหรับทางด้านการศึกษานั้นได้เริ่มทดลองระบบการเรียนด้วยระบบทางไกลโดยคาดหวังให้ช่วยเสริมการเรียนรู้ในช่วงที่สามารถเปิดเรียนได้ตามปกติแล้ว

จากที่ได้ติดตามแนวการเปิดเรียนของหลายประเทศนั้นต่างก็มีมาตรการที่แตกต่างกันออกไปแต่ไทยเรานั้นอาจเรียกได้ว่าจาก New Normal อาจกำลังจะกลายเป็น Now Normal

เนื่องจากชีวิตปกติวิถีใหม่นี้ได้กลายเป็น วิถีชีวิตใหม่ในปัจจุบันนี้ของทุกๆคน ทุกสาขาอาชีพ โดยจากการคาดเดาแล้ว การศึกษาไทยอาจเป็นไปได้ว่า...

ขอบคุณผู้เผยแพร่ภาพเหล่านี้ครับ

มีการคัดกรองการเข้าโรงเรียนด้วยชุดที่รัดกุมยิ่งขึ้นในกรณีที่มีการเข้าเรียนตามปกติในห้องเรียนได้แล้ว

อาจมีการทำความสะอาดทั่วทุกบริเวณ และล้างมือที่บ่อยมากขึ้นในโรงเรียน

อาจมีการแบ่งชั้นเรียนเป็นห้องที่มีคนจำนวนที่ไม่มากนัก

อาจมีการเลิกเรียนที่เร็วขึ้น แล้วใช้การเรียนออนไลน์เข้าเสริม

อาจมีการทำฉากกั้นในพื้นที่ต่างๆได้แก่ โต๊ะเรียน โต๊ะอาหาร โต๊ะห้องสมุด อ่างล้างมือในห้องน้ำ

อาจมีการตรวจอุณหภูมิและตรวจสุขภาพที่บ่อยครั้งขึ้น

อาจมีการจัดตารางการเรียนในที่โล่งแจ้งมากยิ่งขึ้นหรือเปิดประตู หน้าต่างเพื่อระบายอากาศ

อาจมีการเว้นระยะห่างระหว่างการนั่งในการทำกิจกรรมในห้องต่างๆมากยิ่งขึ้น

อาจมีการมุ่งเน้นความปลอดภัยด้านสุขภาพอนามัยมาเป็นอันดับแรกในโรงเรียน

อาจมีเจลล้างมือไว้บริการในพื้นที่สาธารณะทั่วทั้งบริเวณโรงเรียน

อาจมีการกำหนดจุดเว้นระยะห่างที่พื้นในบริเวณต่างๆที่มีการต่อคิว หรือเข้าแถว

อาจมีการจัดอาหารกลางวันที่เน้นการต้านโรคโควิด-19และเสริมภูมิต้านทานมากยิ่งขึ้น

อาจมีการออกกำลังกายและเล่นกีฬาที่มีการเว้นระยะห่างกันเป็นหลัก หลีกเลี่ยงการเข้ามาประชิดกันของนักกีฬา

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับบริบทจอวแต่ละโรงเรียนในแต่ละพื้นที่ในการพิจารณาถึงมาตรการดังกล่าวที่ถือได้ว่าเป็น...

ภาพแสดง New Normal ที่เกิดขึ้นในโรงเรียน

Thai-Educational New Normal หรือ Now Normal ที่แต่ละโรงเรียนกำลังจะนำมาใช้อย่างเป็นปกติในวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนปัจจุบัน

โดยวิถีปกติของการศึกษาไทยในปัจจุบันนั้นอาจเกิดขึ้นอย่างถาวรจากความคุ้นชินที่ได้ปฏิบัติใาอย่างต่อเนื่องหลายเดือนติดต่อกัน

หรืออาจกลับไปสู่วิถีชีวิตปกติเดิมในพื้นที่ที่ไม่มีความเสี่ยงจากโรคระบาดซึ่งมีคนที่มีนิสัยที่เปลี่ยนแปลงได้ยากอยู่แล้ว

แต่ก็เชื่อมั่นว่า...

ไทยเรานั้นจะผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้แล้วก้าวสู่ยุคใหม่ที่อาจมีไทยเป็นประเทศชั้นนำในหลายๆด้านของโลกก็เป็นได้

 

 
Visitors: 294,736