สื่อประชาสัมพันธ์ : มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ รวมใจ ยับยั้งไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

จากการที่มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ได้ออกประกาศ : แจ้งเตือนสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 แนวทางการรับมือ และข้อควรปฏิบัติสำหรับพนักงาน ไปแล้วนั้น

      มาตรการอันเป็นแนวทางการรับมือ และข้อปฏิบัติบัติต่างๆ ได้รับการตอบสนองจากพนักงานเป็นอย่างดี ด้วยเป้าหมายเพื่อร่วมกันปกป้องให้มูลนิธิฯ และพนักงานทุกคนปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของไวรัสโรโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

      ทั้งนี้ฝ่ายสื่อสารองค์กร และฝ่ายการบุคคลได้จัดทำ สื่อประชาสัมพันธ์ "มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ รวมใจ ยับยั้งไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019" เพิ่มเติมเพื่อเป็นสื่อกลางเผยแพร่ให้พนักงานได้รับทราบถึงมาตรการรับมือ และแนวทางปฏิบัติต่างๆ ของมูลนิธิฯ ได้ดียิ่งขึ้น

      อย่างไรก็ตาม ขณะนี้สถานการณ์การระบาดของโรคดังกล่าวทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศยังคงมีความรุนแรง และอยู่ในระดับการแจ้งเตือนสูงสุดคือ หลีกเลี่ยงการเดินทาง ผู้บริหารมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ มีความห่วงใยต่อพนักงานทุกคน จึงขอให้ท่านยึดถือแนวทางการปฏิบัติตามประกาศของมูลนิธิฯ และติดตามข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ผ่านช่องทางภายใน เช่น กลุ่มไลน์, MFLF Portal และอีเมลที่จะเผยแพร่ให้พนักงานรับทราบเป็นระยะๆ

ด้วยความห่วงใย
ผู้บริหารมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

                                                                   

                                                                   

                                                                   

                                                                   

                                                                   

                                                                   

 

 

อ่านข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ที่ HOME MFLF

แจ้งเตือนสถานการณ์แพร่ระบาด ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 แนวทางรับมือและข้อควรปฏิบัติสำหรับพนักงานงาน

https://home.maefahluang.org/17458623/mflf-corona

https://home.maefahluang.org/17454044/corona-virus

 

Visitors: 457,073