แจ้งเตือนสถานการณ์แพร่ระบาด ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 แนวทางรับมือและข้อควรปฏิบัติสำหรับพนักงานงาน

ประกาศ : แจ้งเตือนสถานการณ์แพร่ระบาด ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019_ แนวทางรับมือและข้อควรปฏิบัติสำหรับพนักงา

 

เรียนพนักงานมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ

จากกรณีที่มีการแพร่ระบาดของ โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Novel Coronavirus 2019 Pneumonia) ซึ่งมีจุดเริ่มต้นที่ เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย  ประเทศจีน จากนั้นได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วไปสู่พื้นที่อื่นๆ ในประเทศจีน และอีกหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทยผ่านผู้ติดเชื้อกลุ่มนักท่องเที่ยว หรือผู้ที่เดินทางด้วยสายการบินไปกลับในพื้นที่เสี่ยง ทำให้ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขของไทยได้ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนใน   ระดับสูงสุด ระดับ 3 หลีกเลี่ยงการเดินทาง พร้อมกับเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโรค สถานการณ์ระบาด และแนวทางป้องกันโรคติดต่อนี้เป็นระยะๆ

 

ลักษณะทั่วไปของโรคปอดอักเสบ (Pneumonia) สามารถแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็วผ่านลมหายใจของผู้ป่วย พบได้ทั้งการติดเชื้อไวรัส แบคทีเรีย และเชื้อรา โดยมีอาการบ่งชี้สำคัญคือ มีไข้ ร่วมกับอาการทางเดินหายใจ ได้แก่ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ซึ่งอาจส่งผลรุนแรงต่อสุขภาพและชีวิตของผู้ป่วยจากการอักเสบของถุงลมปอดและเนื้อเยื่อโดยรอบ โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง เด็กเล็ก นักท่องเที่ยว หรือผู้เดินทางไปกลับพื้นที่เสี่ยง

จากสถานการณ์ดังกล่าว ผู้บริหารมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ มีความห่วงใยต่อสุขภาพ และความปลอดภัยของพนักงานทุกคน ดังนั้นเพื่อป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ฯ ไม่ให้แพร่ระบาดในองค์กร และทำให้เพื่อนพนักงานได้รับผลกระทบจากโรคติดต่อนี้ จึงขอชี้แจงมาตรการรับมือ และแนวทางการปฏิบัติสำหรับพนักงานทุกคนดังต่อไปนี้

 1. เพิ่มการเช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อตามจุดสัมผัสต่างๆ ภายในสำนักงานตลอดวันเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค อาทิ จุดสแกนนิ้ว มือจับปิด-เปิดประตู ปุ่มกดลิฟท์ ราวบันได ฯล
 2. จัดหาทิชชู่ชนิดฆ่าเชื้อแบคทีเรีย (Anti-Bacterial) และเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือเพิ่มเติมที่จุดประชาสัมพันธ์ ห้องอาหาร และอ่างล้างมือภายในห้องน้ำของอาคารสำนักงาน
 3. มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจวัดอุณภูมิร่างกายพนักงานทุกคนที่บริเวณจุดสแกนนิ้วก่อนเข้างาน รวมถึงบุคคลที่เข้ามาติดต่องาน และในระยะแรกจะเพิ่มการสุ่มตรวจซ้ำตามพื้นที่ทำงานต่างๆ เป็นระยะทุกวัน ทั้งนี้หน่วยงานที่สงสัยว่ามีพนักงานเป็นไข้สามารถขอใช้เครื่องตรวจวัดอุณภูมิได้
  - สำนักงานกรุงเทพ: ประสานงานขอใช้ที่จุดประชาสัมพันธ์ 
  - สำนักงานดอยตุง และพื้นที่ปฏิบัติงานอื่นๆ: ประสานงานกับฝ่ายการบุคคคลประจำสำนักงาน
 4. พนักงานที่มีไข้ หรือมีไข้ร่วมกับอาการ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ให้แจ้งหัวหน้างาน เพื่อประสานงานฝ่ายการบุคคลทำการประเมินอาการตามขั้นตอน หากจำเป็นให้ขออนุมัติลาป่วยพร้อมกับดำเนินการลาผ่านระบบ และรายงานผลการวินิจฉัยของแพทย์ให้หัวหน้างานรับทราบ
 5. หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง เช่น แหล่งท่องเที่ยว ย่านชุมชนและตลาดการค้าที่มีผู้คนจำนวนมากโดยเฉพาะตลาดค้าสัตว์ หรือพื้นที่ซึ่งมีการจัดการด้านสุขอนามัยที่ไม่เหมาะสม
 6. ผู้ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางปฏิบัติงานไปกลับในพื้นที่เสี่ยง เช่น เดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ สายการบิน หรือเดินทางออกภายนอกสำนักงาน ขอให้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อความปลอดภัยทุกครั้ง
 7. พนักงานสามารถขอเบิกหน้ากากอนามัยได้ที่ฝ่ายการบุคคล และขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำอื่นๆ ของกระทรวงสาธารณสุข หรือสถาบันทางการแพทย์อย่างเคร่งครัด จนกว่าจะได้รับการยืนยันว่าสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะที่ปลอดภัยแล้ว
 8. ขอให้ติดตามข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับสถานการณ์ระบาดโรคจากสื่ออย่างเป็นทางการที่เชื่อถือได้ และจากการประกาศของมูลนิธิฯ ที่จะเผยแพร่ให้พนักงานรับทราบเป็นระยะๆ

* ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ทางการของ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

 https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/ หรือสแกน 

ด้วยความห่วงใย

ผู้บริหารมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

 

Visitors: 374,286