การแจ้งเตือน และข้อควรปฏิบัติสำหรับพนักงานมูลนิธิฯ

การแจ้งเตือน และข้อควรปฏิบัติสำหรับพนักงานมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ จากสถานการณ์ความเสี่ยงด้านสุขภาพอนามัย กรณีการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบ จากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ในประเทศจีน (เมืองอู่ฮั่น)

Visitors: 374,295