รู้ไหม ดื่มกาแฟวันละ 2-3 แก้ว ลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บที่ไตได้ถึง 23%

รู้ไหม ดื่มกาแฟวันละ 2-3 แก้ว ลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บที่ไตได้ถึง 23%


.
ก่อนหน้านี้มีงานวิจัยหลายชิ้นที่ยืนยันว่า การดื่มกาแฟเป็นประจำอาจส่งผลดีต่อสุขภาพมากกว่าที่คิด เพราะกาแฟนั้นมีองค์ประกอบทางเคมีที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นคาเฟอีน (Caffeine), สารไดเทอร์พีน (Diterpene), กรดคลอโรจีนิค (Chlorogenic acid) สารเหล่านี้มีส่วนช่วยป้องกันโรคเรื้อรังเกี่ยวกับมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน รวมถึงโรคพาร์กินสัน

โดยคาเฟอีนเป็นสารประกอบที่มีการศึกษากันมากที่สุดในกาแฟ ซึ่งประโยชน์ของคาเฟอีนที่อยู่ในกาแฟส่งผลดีต่อ ‘การทำงานของไต’ อีกทั้งการดื่มกาแฟเป็นประจำวันทุกวัน จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไตเรื้อรังด้วย
.
กระทั่งเมื่อไม่นานมานี้มีผลการศึกษาใหม่ที่พบว่า การดื่มกาแฟเชื่อมโยงต่อความเสี่ยงที่ลดลงของการบาดเจ็บที่ไตเฉียบพลัน หรือ Acute kidney injury (AKI) เป็นภาวะที่ไตสูญเสียความสามารถในการทำงานทั้งหมดหรือบางกลไกอย่างกะทันหัน
.
การบาดเจ็บที่ไตเฉียบพลันยังแสดงถึงปัญหาด้านสาธารณสุข เนื่องจากมีประชากรราว 0.25 เปอร์เซ็นต์ ที่ประสบปัญหาภาวะไตวายเฉียบพลัน และจะเพิ่มขึ้นเป็น 18 เปอร์เซ็นต์ในกลุ่มบุคคลที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทุกปี
.
ผลการศึกษาดังกล่าวถูกตีพิมพ์ใน Kidney International Reports ซึ่งทำการวิจัยกับผู้ใหญ่จำนวน 14,207 คน ที่มีอายุตั้งแต่ 45-64 ปี โดยประเมินความถี่ในการดื่มแฟ จากการตอบแบบสอบถามพบว่า
.
27 เปอร์เซ็นต์ของผู้เข้าร่วม ไม่ดื่มกาแฟ
14 เปอร์เซ็นต์ ดื่มกาแฟน้อยกว่า 1 แก้วต่อวัน
19 เปอร์เซ็นต์ ดื่มวันละ 1 แก้ว
23 เปอร์เซ็นต์ ดื่มวันละ 2-3 แก้ว
และ 17 เปอร์เซ็นต์ของผู้เข้าร่วม ดื่มมากกว่า 3 แก้วต่อวัน
.
หลังจากนั้นก็ได้ติดตามผลการตรวจสุขภาพร่างกายในช่วง 24 ปีต่อมา ผลปรากฏว่า ในกลุ่มคนที่ดื่มกาแฟในปริมาณแค่ไหนก็ตามมีความเสี่ยงเกิดอาการบาดเจ็บที่ไตลดลง 11 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่กลุ่มคนดื่มกาแฟวันละ 2-3 วัน จะมีความเสี่ยงลดลงมากที่สุด
.
ดร.แมทธิว เหว่ย (Dr.Matthew Wei) ศาสตราจารย์ด้านการแพทย์และหัวหน้าแผนกโรคไต มหาวิทยาลัยแมรีแลนด์ (University of Maryland) เผยว่า งานวิจัยดังกล่าวยังอยู่ในขั้นต้น มีความจำเป็นที่จะต้องศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างสารที่อยู่ในกาแฟกับการส่งผลต่อการป้องกันโรคที่เกี่ยวข้องกับไต เพื่อให้เกิดความเข้าใจให้มากยิ่งขึ้น
.
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ได้รับจากผลการศึกษาครั้งนี้ สามารถชี้ชัดได้ว่าการดื่มกาแฟนั้นมีผลต่อโรคไต ในอนาคตเราอาจนำข้อมูลนี้ไปพัฒนาต่อยอดเพื่อหาวิธีช่วยลดความเสี่ยงของโรคไตต่อไป
.
อ้างอิง: medicalnewstoday. 2-3 cups of coffee a day may reduce kidney injury risk by 23%. https://bit.ly/3ICWFBY
.
#BrandThink
#CreateaBetterTomorrow

 

ที่มา : @brandthink.me
https://www.instagram.com/p/Cgqf6AkP3Dy/

 

Visitors: 1,108,903