มูลนิธิฯขอความร่วมมือพนักงาน ทุกท่านงดงานเลี้ยงสังสรรค์


มูลนิธิฯขอความร่วมมือพนักงาน ทุกท่านงดงานเลี้ยงสังสรรค์เนื่องด้วยสถานะการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ทางมูลนิธิฯขอความร่วมมือพนักงาน ทุกท่านงดงานเลี้ยงสังสรรค์
การรวมกลุ่มกับบุคคลภายนอก งานเลี้ยงหมู่บ้าน งานต่างๆของหมู่บ้านที่ต้องรวมตัวกัน เพื่อความปลอดภัยต่อตัวพนักงานเอง
และต่อเพื่อนร่วมงานค่ะ

****

Visitors: 509,734
Visitors: 517,087