ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 
 
 
วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564
รวม 15,335 ราย จำแนกเป็น
ติดเชื้อใหม่ 14,694 ราย
ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 641 ราย
ผู้ป่วยสะสม 468,439 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
หายป่วยกลับบ้าน 6,904 ราย
หายป่วยสะสม 307,267 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
เสียชีวิต 129 ราย
 
 
Visitors: 517,089