ศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อ เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด- 19

ศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อ เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด- 19
 
 
เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด- 19 (เข็มที่ 1) ให้แก่
- ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
- ผู้ที่ตั้งครรภ์ มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป
- ผู้ที่มีน้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป
 
ทั้งนี้ ไม่รวมผู้ติดตาม


ที่มา: 
Visitors: 517,110