มาตรการยกระดับควบคุมโรค 13 พื้นที่สีแดงเข้ม ประชาชนทำอะไรได้บ้าง?

มาตรการยกระดับควบคุมโรค 13 พื้นที่สีแดงเข้ม
ประชาชนทำอะไรได้บ้าง?
 
- ห้ามออกนอกเคหสถาน เวลา 21.00 - 04.00 น.
- ลดการเดินทางในพื้นที่และงดการเดินทางข้ามจังหวัด
- ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ WFH 100% และให้เอกชน WFH เต็มขีดความสามารถ
- ให้ใช้เอกสารรับรองการเดินทางหรือ QR Code เพื่อใช้เดินทางเข้า – ออกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
- ขนส่งสาธารณะ จำกัดผู้โดยสารไม่เกิน 50 % ของความจุ
* ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
- ห้ามจัดกิจกรรม การรวมกลุ่มของบุคคลมากกว่า 5 คน
 
 
กิจการ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม ทำอะไรได้บ้าง ?
กรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา
 
 
- ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม เปิดถึงเวลา 20.00 น. ห้ามนั่งในร้าน
- ห้าง/ศูนย์การค้า/คอมมูนิตี้มอลล์ เปิดได้เฉพาะแผนก ซูเปอร์มาร์เก็ต ยาและเวชภัณฑ์ และบริการฉีดวัคซีนหรือบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข เปิดถึงเวลา 20.00 น.
- โรงแรม เปิดได้ปกติ งดกิจกรรมจัดประชุม สัมมนา หรือจัดเลี้ยง
- ร้านสะดวกซื้อ และตลาดสด ปิด 20.00 - 04.00 น.
- โรงเรียน/สถานศึกษา/สถาบันการศึกษา เรียนผ่านระบบทางไกล
- กิจการต่อไปนี้เปิดได้ตามความจำเป็น และดำเนินการตามมาตรการ สธ. อย่างเคร่งครัด โรงพยาบาล สถานพยาบาล คลินิกแพทย์รักษาโรค ร้านขายยา ร้านค้าทั่วไป โรงงาน ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกรรมการเงิน ธนาคาร ตู้เอทีเอ็ม ธุรกิจสื่อสาร คมนาคม ไปรษณีย์และพัสดุภัณฑ์ ร้านจำหน่ายอาหารสัตว์ ร้านขายยาและเวชภัณฑ์ ร้านจำหน่ายเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ก่อสร้าง ร้านจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ด ร้านจำหน่ายแก๊สหุงต้ม เชื้อเพลิง ปั๊มน้ำมัน ปั๊มแก๊ส บริการส่งสินค้าและอาหารตามสั่ง (delivery online)
 
 
ที่มา : 
Visitors: 609,370