เจาะลึกเทคนิคลดความดันโลหิตสูง

เจาะลึกเทคนิคลดความดันโลหิตสูง
 
 
ความดันโลหิต เป็นภาวะที่หลายคนประสบกับปัญหานี้เป็นกันมาก ความดันโลหิตสูง มาจากการที่หัวใจบีบตัวแรงขึ้น
โดยค่าความดันโลหิตสูงจะมีอยู่สองค่า ได้แก่
 
ค่าความดันช่วงบน หรือ ค่าซิสโตลิค (Systolic blood pressure) หรือค่าหัวใจขณะบีบตัว ค่าปกติไม่ควรเกิน 120
 
ค่าความดันช่วงล่าง หรือ ค่าไดแอสโตลิค (Diastolic blood pressure) ค่าหัวใจขณะคลายคัว ค่าปกติไม่ควรเกิน 80
 
โดยสาเหตุอาจจะมีหลายอย่าง ทั้ง ไขมันในเส้นเลือด เบาหวาน หลอดเลือดแข็งตัว หรือ โรคไต และอื่นๆ เป็นต้น
 
เทคนิคการลดความดันเป็นสิ่งจำเป็นที่จะทำให้เราสามารถควบคุมความดัน เพื่อป้องกันการกำเริบเป็นภาวะหัวใจชนิดอื่นๆตามมา
ได้รวบความประสิทธิภาพของแต่ละเทคนิคการลดความดัน เพื่อให้เราได้ดูเป็นแนวทางและสร้างกำลังใจในการควบคุมความดันให้กลับมาปกติ
เหมือนเดิม
 
เนื่องจากเราต้องเปลี่ยนสภาพและพฤติกรรมเดิม ไปสู่พฤติกรรมใหม่ ที่ใส่ใจดูแลร่างกายมากขึ้น ดังนั้นการจะควบคุมความดันต้องอาศัย
กำลังใจ ความอดทน และความใส่ใจ เพื่อให้ดำเนิการอย่างต่อเนื่อง
 
 
คนจะมองเรื่อง healthy เป็น choices หรือ chance ขึ้นกับ mindset ของแต่ละคน ถ้ามองว่ามันเป็น choice เราจะมีพฤติกรรมแบบ
เลือกว่าจะทำหรือไม่ทำก็ได้
 
แต่ถ้าเรามองว่ามันคือ chance ที่ทุกคนอยากจะคว้าโอกาสมาครอง เพราะเรามีมุมมองว่า โอกาสมีค่า และไม่ได้มีมาง่ายๆ ดังนั้นต้องคว้าไว้ก่อน เช่นถ้าเราเป็นโรค
 เรากินยานี้เรามีโอกาสหาย ถ้าไม่กินยา เรามีโอกาสตาย ดังนั้นเขาจะหายามาทาน ทั้งๆที่เค้ารู้ว่า งดบุหรี่ ออกกำลังกาย ดูแลอาหารการกินจะ
ลดโอกาสเกิดโรคได้
 
แต่บางครั้งเราก็กลับไม่เลือก เพราะเรามองว่ามองว่า healthy คือ choice of life ส่วนการรักษาคือ chance for life
 
คนที่มอง healthy เป็น chance เขาจะทำโดยไม่ลังเล แต่คนที่มองว่าเป็น choice จะหาทางเลือกอื่นมาเปรียบเทียบและจะเลือกในสิ่งที่ตัวเอง
จ่ายหรือเสียออกไปน้อยสุดก่อน
 
สุดท้าย outcome หรือผลที่ได้ เราจะได้แบบไหนมา ขึ้นอยู่กับทางมุมมองต่อสุขภาพของเราเอง
 
อยากให้ทุกคนมองเรื่องสุขภาพเป็นโอกาสที่มีค่า การมีชีวิตที่ปรกติสุขมันมีค่า มันคือโอกาสที่เราควรที่จะรักษามันเอาไว้
 
มันคือหลักการ health literacy หรือการสร้างระบบสุขภาพที่ยั่งยืน ลดการรักษาโดยเพิ่มการป้องกันให้ดีขึ้น ซึ่งเป็น concept หรือแนวคิด
ของแพทย์สมัยใหม่นี้
 
วันนี้จึงเอาเทคนิคแต่ละวิธีมาให้ลองเลือกทำกันดูว่าแบบไหนที่เราทำได้และตั้งเป้าหมายไปทางนั้น โดยผลที่ได้มาจากค่าเฉลี่ยงานวิจัยและการ
ทดลองกับคนที่มีความดัน 140/100 ซึ่งมีความเสี่ยงภาวะความดันโลหิตสูง แต่ไม่ได้แสดงว่าทุกคนจะได้ผลตามนี้กับทุกๆคน ทั้งหมด
 
บทความนี้ก็เพื่อทำให้เราเห็นแนวทางคร่าวๆ และเลือกเอาแนวทางที่เราสะดวกกับสุขภาพเราที่สุด แล้วอยากให้ทุกคนพยายามทำให้เต็มที่กัน
นะครับ เชื่อว่าทุกวิธีไม่ว่าจะวิธีไหนก็ให้ประโยชน์ทุกทางครับ
 
 
 
ที่มา
 
 
ที่มา : อยู่เย็นเป็นสุข
 
 
Visitors: 879,127