ด่วน !! บริษัท Johnson & Johnson แถลงยุติการทดลองวัคซีนโควิด-19

ด่วน !! บริษัท Johnson & Johnson แถลงยุติการทดลองวัคซีนโควิด-19 ไว้ก่อน
หลังพบผลข้างเคียงในอาสาสมัคร
 
Johnson & Johnson บริษัทยักษ์ใหญ่ในการผลิตยาและวัคซีนของสหรัฐอเมริกา ได้ประกาศว่า ทางบริษัทขอยุติการทดลองวัคซีนโควิด-19 ของทางบริษัทไว้ก่อน เนื่องจากพบอาสาสมัครที่เข้าร่วมการทดลองวัคซีนโควิด-19 มีการเจ็บป่วยที่อธิบายไม่ได้
จึงได้รีบรายงานต่อคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยอิสระแล้ว ทำให้หุ้นของบริษัทร่วงทันทีมากกว่า 2%
 
ในกรณีดังกล่าวนี้ เคยเกิดกับของบริษัท AstraZeneca ร่วมกับมหาวิทยาลัย Oxford มาก่อน เมื่อเดือนที่แล้ว
M.Mammen หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาของบริษัท Johnson แถลงกับผู้สื่อข่าวว่า ทางบริษัทได้แจ้งข้อมูลต่อคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยอิสระ ถึงอาสาสมัครที่เจ็บป่วย และทางคณะกรรมการได้ขอข้อมูลเพิ่มเติม
 
ขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างกำลังรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาอีก 2-3 วัน หัวหน้าฝ่ายวิจัยแจ้งต่อไปว่า เป็นเรื่องปกติที่งานวิจัยขนาดใหญ่มีอาสาสมัครร่วมหลายหมื่นคน อาจจำเป็นต้องชะลอหรือยุติการวิจัยไว้เป็นการชั่วคราว โดยถือเรื่องความปลอดภัยของอาสาสมัครเป็นเรื่องสำคัญสูงสุด
 
 
ในการวิจัยทดลองวัคซีนโควิด-19 ของบริษัท Johnson ครั้งนี้มีประเด็นที่สำคัญคือ
1) วัคซีนนี้จะฉีดเพียงเข็มเดียว แตกต่างจากวัคซีนของบริษัท Pfizer และ Moderna
2)วัคซีนของบริษัทใช้เทคนิค Viral Vectors โดยใช้ Adenovirus เช่นเดียวกับของบริษัท AstraZeneca แต่แตกต่างจากวัคซีนของ บริษัทPfizer และModerna
3) วัคซีนของบริษัทได้เข้าร่วมโครงการ Operation Warp Speed จัดเป็นลำดับที่สี่ของโครงการนี้ ที่ได้เริ่มการทดลองในมนุษย์เฟส 3 แล้ว
เมื่อคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยอิสระได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว จะทำการพิจารณาตรวจสอบถึงสาเหตุความเป็นเป็นไปทั้งหมดว่า ผู้ป่วยรายนี้เกิดอาการเจ็บป่วยโดยเกี่ยวข้องกับวัคซีนหรือไม่อย่างไร
 
เมื่อได้ข้อยุติเรียบร้อยแล้ว จะเสนอต่อคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐฯ(USFDA) พิจารณาต่อไป ว่าจะให้เริ่มการทดลองต่อได้
หรือจะต้องยุติการทดลองวัคซีนไปเลย
 
การศึกษาวิจัยวัคซีน เป็นเรื่องที่ต้องดูแลความปลอดภัย(Safety)เป็นเรื่องสำคัญที่สุด เพราะเป็นการใช้วัคซีนกับผู้ที่ร่างกายปกติไม่ได้เจ็บป่วยเป็นโรคอะไร แตกต่างกับการศึกษาวิจัยยา ซึ่งถ้าเจ็บป่วยร้ายแรงจนมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตสูง ยาก็อาจมีความจำเป็นต้องถูกนำออกมาใช้เพื่อรักษาโรคภัยไข้เจ็บดังกล่าว
 
แต่วัคซีนจำเป็นจะต้องดูความปลอดภัยขั้นสูงสุด ถ้ามีประเด็นต้องสงสัย จำเป็นต้องยุติการศึกษาทดลองไว้ชั่วคราว สำหรับวัคซีนโควิด-19 ของบริษัท Johnson ก็เป็นลำดับที่สองถัดจากของบริษัท AstraZeneca ที่ต้องยุติการวิจัยทดลองวัคซีนไว้ชั่วคราวครับ
 
Reference
ที่มา : ร้อยแปดพันเก้ากับหมอเฉลิมชัย
Visitors: 310,190