วิจัยชี้ สารให้ความหวานแคลอรีต่ำทำระดับกลูโคสพุ่ง 1,000 เท่า เสี่ยงโรคหัวใจ-สโตรก

วิจัยชี้ สารให้ความหวานแคลอรีต่ำทำระดับกลูโคสพุ่ง 1,000 เท่า เสี่ยงโรคหัวใจ-สโตรก

ศูนย์วินิจฉัยและป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดของสถาบันวิจัย Cleveland Clinic ในสหรัฐฯ เผยแพร่ผลการศึกษาวิจัยล่าสุด

ที่พบว่าสารให้ความหวานแคลอรีต่ำที่เรียกว่าไซลิทอล (Xylitol) ที่ใช้ในอาหารลดน้ำตาลและผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคหลายชนิด เช่น

หมากฝรั่งและยาสีฟัน อาจมีส่วนเชื่อมโยงกับความเสี่ยงเกือบ 2 เท่าของอาการหัวใจวาย โรคหลอดเลือดสมอง และการเสียชีวิตของ

ผู้ที่บริโภคสารให้ความหวานชนิดนี้ในระดับสูงสุด

 

ดร.สแตนลีย์ ฮาเซน ผู้เขียนรายงานผลการวิจัย ระบุว่าได้ให้อาสาสมัครที่เข้าร่วมการวิจัยดื่มเครื่องดื่มทั่วไปที่มีไซลิทอล และพบว่าระดับ

กลูโคส ซึ่งเป็นน้ำตาลชนิดที่ร่างกายดูดซึมไปใช้เป็นพลังงาน เพิ่มขึ้นกว่า 1,000 เท่า ซึ่งสูงมากเมื่อเทียบกับการบริโภคน้ำตาลปกติ

ที่ระดับกลูโคสอาจเพิ่มขึ้นประมาณ 10% หรือ 20%

 

อย่างไรก็ตาม คาร์ลา ซอนเดอร์ส ประธานสภาควบคุมแคลอรีของสหรัฐฯ ชี้ว่า ผลการวิจัยดังกล่าวขัดแย้งกับหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

ของหน่วยงานด้านสุขภาพทั่วโลก ที่ยืนยันถึงความปลอดภัยของไซลิทอลตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา โดยผลวิจัยยังส่งผลเสียต่อผู้ที่พึ่ง

พาสารให้ความหวานในการปรับปรุงสุขภาพของตนเอง

 

 

ภาพประกอบนิสากร ฤทธาภัย

อ้างอิง:

 

ที่มา : https://thestandard.co/artificial-sweeteners-glucose-spike-risks/

 

 

Visitors: 1,264,666