เปิด 10 สถิติ ชี้ชัดประเทศไทย คือเมืองคนโสด

เปิด 10 สถิติ ชี้ชัดประเทศไทย คือเมืองคนโสด

  • สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดสถิติชี้ชัดคนไทยเป็นโสดมากขึ้น อัตราแต่งงานน้อยลงสวนทางอัตราหย่าร้างที่มากขึ้น
  • พบว่ากลุ่มวัยเจริญพันธุ์ส่วนหนึ่งเลือกครองโสด เก็บเงินไว้ดูแลตัวเอง อีกบางส่วนเป็นโสดเพราะขาดกำลังทางเศรษฐกิจ
  • ผลสำรวจชี้ผู้หญิงส่วนใหญ่ไม่เดทกับผู้ชายที่รายได้น้อยและตัวสูงน้อยกว่า ส่วนผู้ชายส่วนใหญ่ไม่คบผู้หญิงที่เคยหย่าร้างและมีส่วนสูงมากกว่า
 

อย่าเรียกว่าขึ้นคาน ให้เรียก “ผู้เชี่ยวชาญในการเลือกแฟน” เปิด 10 สถิติ ชี้ชัด!! คนโสดเต็มเมืองไทย แต่ทำไมฉันยังโสด?

วันที่ 27 พ.ค. 67 สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดรายงานสถานการณ์สังคมที่น่าสนใจในปัจจุบัน พบข้อมูลว่า “ประเทศไทยเป็นสังคมคนโสด” และคนมีคู่กังวลเกี่ยวกับการใช้ชีวิตร่วมกันมากขึ้น อ้างอิงผลสำรวจในปี 2566 ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่ามีข้อมูล 10 สถิติที่น่าสนใจ  ดังนี้

 

1.ประเทศไทยมีคนโสดมากถึง 1 ใน 5 ของจำนวนประชากรทั้งหมด คิดเป็น 23.9% โดยส่วนใหญ่เป็นคนที่อาศัยในเขตเมือง

 

2.พบว่าคนวัยเจริญพันธุ์เป็นโสดมากขึ้นเมื่อเทียบกับสถิติเมื่อปี 2560 โดยครองโสดมากถึง 40.5% และพบว่าผู้คนช่วงอายุ 15-25 ปี เป็นโสดมากที่สุดกว่า 50.9 %

 

3. จำนวน 1 ใน 3 ของคนโสดจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป โดยเฉพาะกลุ่มผู้หญิง

 

4. ประเทศไทยมีสัดส่วนคนแต่งงานลดลงต่อเนื่อง โดยหากเปรียบเทียบกับปี 2560 พบว่าคนวัยเจริญพันธุ์แต่งงานลดลงกว่า 5 %

 

5.นอกจากนั้น อัตราหย่าร้างในไทยยังเพิ่มสูงติดต่อกันตั้งแต่ปี 2560 มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นกว่า 22 %

 

6.กรุงเทพฯเป็นเมืองคนโสด มีคนโสดมากถึง 50.4 % เมื่อเทียบสัดส่วนคนโสดต่อประชากรเชิงพื้นที่

 

7.ปัจจัยที่ส่งผลต่อความโสด ส่วนหนึ่งมาจากค่านิยม พบว่าคนโสดเลือกเก็บเงินไว้ใช้จ่ายเพื่อเติมเต็มความสุขของตัวเอง ไว้เลี้ยงหลานหรือเด็กในครอบครัว และบางส่วนยังรอคอยความรักเพราะความไม่พร้อมทางเศรษฐกิจ 

 

8.ผลสำรวจพบว่า “ผู้หญิง” 83% ไม่คบผู้ชายที่มีส่วนสูงน้อยกว่า  และผู้หญิง 76% ไม่เดทกับผู้ชายที่มีรายได้น้อยกว่า

 

9.ผลสำรวจพบว่า “ผู้ชาย” 60 % เลือกไม่คบกับผู้หญิงที่เคยหย่าร้าง และผู้ชาย 59% ไม่คบกับผู้หญิงที่ตัวสูงกว่า

 

10.สถิติชี้ว่าคนไทยยังทำงานหนัก กทม.เป็นอันดับที่ 5 ของเมืองที่แรงงานทำงานหนักที่สุดในโลก และพบว่าชั่วโมงการทำงานของคนโสดมีมากกว่าคนมีคู่กว่า 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

 

สภาพัฒน์ฯ เห็นว่ายังมีคนโสดอีกมากที่อาจจะอยากมีคู่ แต่มีอุปสรรคและข้อจากัดที่ทำให้ต้องเป็นโสด ซึ่งไทยยังมีโอกาสในการดำเนินการสนับสนุนให้คนได้มีคู่ เพื่อนำไปสู่การเพิ่มจำนวนประชากร แก้ปัญหาเด็กเกิดน้อยได้ในอนาคต

 

ที่มา : https://www.springnews.co.th/lifestyle/spring-life/850626

 

 

Visitors: 1,283,406