จับมือเดินหน้าเพื่อสิ่งแวดล้อมไทยสิ่งแวดล้อมโลกที่ดีกว่า

จับมือเดินหน้าเพื่อสิ่งแวดล้อมไทยสิ่งแวดล้อมโลกที่ดีกว่า
 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ร่วมกับ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “โครงการจัดการคาร์บอนเครดิตในป่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ระหว่างกรมป่าไม้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน) หรือ อบก. และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ผลักดันกลไกนำป่าชุมชนและพื้นที่ป่าอื่น ๆ ขึ้นทะเบียนภายใต้โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) พร้อมเชื่อมภาครัฐ เอกชน และชุมชนดูแลผืนป่าไทยให้อุดมสมบูรณ์ สร้างรายได้ให้ชุมชนจากการขายคาร์บอนเครดิต
 
 
 
นำโดย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ หม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ และได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรชั้นนำ และตัวแทนชาวบ้านเครือข่ายป่าชุมชน ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
 
 
ความร่วมมือในบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้จะนำไปสู่การส่งเสริมให้ป่าที่อยู่ในการดูแลของทั้ง 3 กรม เป็นแหล่งดูดซับก๊าซเรือนกระจกกว่า 1,000,000 ไร่ ส่งผลให้มีประชาชนได้รับประโยชน์อีกกว่า 1,100 ชุมชน และมีปริมาณคาร์บอนเครดิตรวม 300,000-500,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี
 
Visitors: 1,172,032