แจ้งเตือน สถานการณ์โควิดในประเทศไทย ระดับ 3

แจ้งเตือน สถานการณ์โควิดในประเทศไทย ระดับ 3
 
 
ประชาชนทั่วไป
- งดเข้าสถานบันเทิง
- เลี่ยงเข้าสถานที่ปิด/แออัด
- เลี่ยงไปประเทศที่มีการระบาด
กลุ่ม 608/ผู้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์
- เลี่ยงกิจกรรมรวมกลุ่มจำนวนมาก
- เลี่ยงโดยสารขนส่งสาธารณะทุกประเภท
- งดเดินทางไปต่างประเทศ
- ผู้ได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ เข้าประเทศผ่านระบบกักตัว
** สวมหน้ากากอนามัย 100% และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตัวเองขั้นสูงสุด
 
 
Visitors: 708,809