สธ. แจง “โควิด” ติดซ้ำได้ ภูมิคุ้มกันจะช่วยลดความรุนแรงและเสียชีวิต แนะกลุ่มเสี่ยง รีบรับวัคซีนเข็มกระตุ้นที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน

สธ. แจง “โควิด” ติดซ้ำได้ ภูมิคุ้มกันจะช่วยลดความรุนแรงและเสียชีวิต แนะกลุ่มเสี่ยง รีบรับวัคซีนเข็มกระตุ้นที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน
 
 
นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ผู้ที่ติดเชื้อโควิด 19 แล้ว สามารถติดเชื้อซ้ำได้ เนื่องจากภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติที่เกิดจากการติดเชื้อ หรือภูมิคุ้มกันที่ได้รับจากวัคซีนป้องกันโควิด 19 สามารถลดลงได้เมื่อระยะเวลาผ่านไป ดังนั้น การป้องกันการติดเชื้อที่ดี คือ การยังคงปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันส่วนบุคคล โดยเฉพาะการสวมหน้ากาก เมื่ออยู่ในพื้นที่สาธารณะ หรือมีผู้คนรวมตัวกันจำนวนมาก ล้างมือบ่อยๆ อย่างไรก็ตาม แม้จะมีโอกาสติดเชื้อซ้ำ แต่เมื่อร่างกายเคยมีภูมิคุ้มกันแล้วก็จะช่วยลดความรุนแรงของโรคลง
 
การรับวัคซีนเข็มกระตุ้นจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยลดอาการรุนแรงและการเสียชีวิตจากโรคโควิด 19 ได้ ยิ่งช่วงนี้เข้าสู่ฤดูหนาว ประกอบกับประชาชนเริ่มผ่อนคลายการสวมหน้ากาก มีกิจกรรมรวมตัวจำนวนมากเนื่องจากเข้าใกล้เทศกาลช่วงปลายปี ทำให้ผู้คนมีโอกาสติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น ซึ่งบางคนอาจจะติดเชื้อซ้ำได้ ทั้งนี้ ผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนเลยขอให้รีบมารับวัคซีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุ กลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง หรือหากรับวัคซีนเข็มล่าสุดนานเกิน 3 เดือนขึ้นไป ขอให้มารับเข็มกระตุ้นที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งจะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้สูงขึ้น และปลอดภัยจากโรคโควิด 19 มากขึ้น
 
 
ที่มา กระทรวงสาธารณสุข
Visitors: 1,172,022