กระทรวงการต่างประเทศ เล็ง ออกวัคซีนพาสปอร์ต ในอนาคต เพื่อสร้างความเชื่อมั่นสำหรับการเดินทางเข้า – ออก ระหว่างประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศ เล็ง ออกวัคซีนพาสปอร์ต ในอนาคต เพื่อสร้างความเชื่อมั่นสำหรับการเดินทางเข้า – ออก ระหว่างประเทศ
 
 
ซึ่งจะดำเนินการ โดยกรมควบคุมโรค ขณะนี้ได้มีการเตรียมวางระบบไว้ สำหรับขั้นตอน คือ เมื่อบุคคลที่ฉีดวัคซีนจนครบทางโรงพยาบาลจะออกใบรับรองการฉีดวัคซีนครบให้และหากต้องการหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนอย่างเป็นทางการก็สามารถมาขอได้ที่กรมควบคุมโรค

ทั้งนี้ จะมีการนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ในวันที่ 8 มีนาคมนี้ ว่า จะมีการดำเนินการอย่างไรต่อไป
 
Visitors: 440,467