หนึ่งในมาตรการป้องกันโควิด-19 ขั้นสุด

หนึ่งในมาตรการป้องกันโควิด-19 ขั้นสุด
 
 
 
Universal Prevention คือ การสวมหน้ากากตลอดเวลาและสวมให้คลุมจมูกและปาก โดยสวมให้กระชับกับใบหน้ามากขึ้น จะช่วยให้ปลอดภัยมากขึ้น
1. เลือกหน้ากากที่มีแถบลวดกดให้แนบสันจมูก
2. ใช้สายรัดซิลิโคนยึดหน้ากากโดยทับบนหน้ากาก
3. มัดปมสายคล้องหูและจับจีบด้านข้าง
4. สวมหน้ากากอนามัยก่อนแล้วสวมทับด้วยหน้ากากผ้า โดยสวม เมื่อต้องอยู่ในสถานที่แออัด การระบายอากาศไม่ดี หรือ สวมเมื่อต้องสัมผัสใกล้ชิดกับผู้มีความเสี่ยงสูง หรือเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงสูง แล้วต้องตรวจสอบว่าหายใจได้สะดวกหรือไม่
 
 
ที่มา : กรมอนามัย
Visitors: 559,454