หมอ ยง ชี้แจงคำถามการให้วัคซีนโควิด 19 ในผู้ป่วยที่เคยเป็นโควิด 19 มาแล้ว

หมอยง ชี้แจงคำถามการให้วัคซีนโควิด 19 ในผู้ป่วยที่เคยเป็นโควิด 19 มาแล้ว
 
 
จากข้อมูลหลักฐานการวิจัย พอสรุปได้ดังนี้
 
- ผู้ที่ได้รับวัคซีนครบแล้ว 2 ครั้ง แล้วติดเชื้อ หรือป่วยเป็นโควิด 19 ไม่มีความจำเป็นต้องได้รับวัคซีนเพิ่ม รอไปปีหน้าเลย
- ผู้ที่ได้รับวัคซีนเพียงหนึ่งครั้งหรือไม่เคยรับวัคซีน ป่วยเป็นโควิด 19 หลังป่วยควรได้รับวัคซีน ครั้งเดียวก็เพียงพอ วัคซีนที่ได้ ควรเป็นไวรัสเวกเตอร์ เช่น AStraZeneca หรือ mRNA เช่น Pfizer หรือ Moderna
 
การกลับเป็นซ้ำ หลังติดเชื้อ ที่พบมักจะเกิดขึ้น หลัง 3 เดือนไปแล้ว ในทางปฏิบัติเมื่อหายดีแล้ว และพ้นระยะกักตัวแล้ว สามารถให้วัคซีนได้ ตั้งแต่ 1 เดือน ขึ้นไป หลังจากตรวจพบว่ามีการติดเชื้อ
 
จากการศึกษาในอิตาลี ผู้ที่หายจากโควิด 19 แล้ว มีโอกาสติดเชื้อซ้ำได้น้อยมากใน 1 ปี เมื่อเปรียบเทียบกับคนที่ไม่เคยติดเชื้อมาก่อน
อย่างไรก็ตาม การติดเชื้อซ้ำเกิดขึ้นได้ จึงแนะนำให้กระตุ้นด้วยวัคซีนอีก 1 ครั้ง
 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกัน
 
Visitors: 575,194