ข้อควรรู้ วัคซีน แอสตราเซเนกา เตรียมตัวก่อนฉีด ผลข้างเคียงที่อาจเกิดได้

ข้อควรรู้ วัคซีน "แอสตราเซเนกา" เตรียมตัวก่อนฉีด ผลข้างเคียงที่อาจเกิดได้
 
หลังจากที่รัฐบาลคิกออฟเดินหน้าฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชนพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ซึ่งพบว่า มีประชาชน ที่ลงทะเบียนผ่านระบบต่างๆ ทยอยเข้ารับวัคซีนตามนัดหมาย ซึ่งวัคซีนที่นำมาให้บริการมีด้วยกัน 2 ตัว คือ แอสตราเซเนกา และซิโนแวค
 
 
ขณะที่ แอสตราเซเนกา นำเสนอ 5 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของแอสตราเซเนกา เพื่อให้ข้อมูลกับประชาชนที่จะเข้ารับวัคซีน ดังนี้
 
1. วัคซีนป้องกันโควิด-19 ของแอสตราเซเนกา ได้รับการอนุมัติใช้งานแล้วกว่า 168 ประเทศทั่วโลก
 
2. วัคซีนป้องกันโควิด-19 ของแอสตราเซเนกา สามารถฉีดให้แก่ผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
 
3. ในการเตรียมตัวก่อนฉีดวัคซีนจะต้องมีการตรวจสอบและคัดกรองเบื้องต้น ประกอบไปด้วย
- เป็นผู้ที่ไม่มีอาการไข้ขึ้นสูงเกิน 37.5 องศาฯ ในวันที่เข้ารับการฉีดวัคซีนฯ
- ไม่มีโรคประจำตัวขั้นรุนแรงที่ไม่สามารถควบคุมโรคได้ ได้แก่ โรคความดัน โรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคทางเดินหายใจเรื้องรัง กลุ่มโรคระบบประสาท กลุ่มโรคเบาหวานและโรคอ้วน
- ไม่มีประวัติแพ้ยา หรือสารประกอบในกลุ่มที่ระบุ
- ผู้มีภาวะเกล็ดเลือดต่ำ ความผิดปกติในการแข็งตัวของเกล็ดเลือด หรือผู้ที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านการแข็งตัวของเลือด สามารถฉีดวัคซีนได้ภายใต้ดุลยพินิจของแพทย์ฯ[3]
 
4. สำหรับประโยชน์ของวัคซีนป้องกันโควิด-19 มีดังต่อไปนี้
- ช่วยให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ (Herd Immunity) : เมื่อมีการฉีดวัคซีนมากกว่า 70% ของจำนวนประชากร
- ป้องกันอาการป่วยจากโควิด-19 : ป้องกันการติดเชื้อรุนแรงที่ต้องเข้านอนรับการรักษาในโรงพยาบาล หรือเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ป้องกันได้ 100% หลังฉีดเข็มแรก 22 วันไปแล้ว และจากการศึกษาการกระตุ้นภูมิคุ้มกันในคนไทย พบว่าหลังฉีดเข็มแรก 30 วัน ผู้ใช้วัคซีนมีภูมิคุ้มกันถึง 96.7%
- ลดอัตราการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา : สูงถึง 63.0% หลังฉีดเข็มแรก 3 สัปดาห์
 
5. ทางด้านผลข้างเคียงหลังการฉีดวัคซีนป้องกัน-19 จะประกอบไปด้วย
 
อาการข้างเคียงที่พบได้ทั่วไป
มากกว่า 60% มีอาการเจ็บบริเวณที่ฉีด
มากกว่า 50% มีอาการปวดศีรษะ และอ่อนเพลีย
มากกว่า 40% มีอาการปวดกล้ามเนื้อ ครั่นเนื้อครั่นตัว
มากกว่า 30% มีอาการไข้ หนาวสั่น
มากกว่า 20% มีอาการปวดข้อ และคลื่นไส้
 
อาการข้างเคียงที่พบได้ยาก
น้อยกว่า 1% มีอาการต่อมน้ำเหลืองโต เบื่ออาหาร มึนหรือเวียนศีรษะ ปวดท้อง เหงื่อออกมากผิดปกติ มีผื่นคัน
 
จากข้อมูลการใช้วัคซีนในสหราชอาณาจักพบภาวะลิ่มเลือก 0.000013% ใน 1,000,000 คน
 
และจากข้อมูลการใช้วัคซีนในประเทศอินเดียพบภาวะลิ่มเลือด 0.61 ใน 1,000,000 คน
(ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2564).
 
 
ที่มา : Thairath Online https://www.blockdit.com/posts/60bf08f84be2b210dcd55a4d
 
Visitors: 480,071