การประเมินและการจัดการดินถล่มในพื้นที่ภูเขา

หนังสือ การประเมินและการจัดการดินถล่มในพื้นที่ภูเขา

ผู้เขียน สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์

ในเล่มประกอบด้วยเนื้อหา 9 บท

  • ดินถล่มบนพื้นที่ภูเขา
  • ประเภท โอกาสเกิด และความเสี่ยงของดินถล่ม
  • ปัจจัยที่ทำให้เกิดดินถล่ม
  • ประเภทดิน การสำรวจและทดสอบเกี่ยวข้องกับดินถล่ม
  • การวิเคราะห์เสถียรภาพของลาดชันบนพื้นที่ภูเขา
  • การวิเคราห์การไหลซึมของฝนและการเปลี่ยนแปลงเสถียรภาพในลาดดิน
  • การเตือนภัยดินถล่มด้วยค่าน้ำฝนวิกฤติ
  • การจัดการดินถล่มเพื่อลดความเสี่ยง

ยืมอ่านได้ที่ห้องสมุดมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ สำนักงานพระรามสี่ KLC ชั้น 3
prapasorn@doitung.org

Visitors: 970,059