สารานุกรมพืชในประเทศไทย

หนังสือ สารานุกรมพืชในประเทศไทย

ผู้เขียน ราชันย์ ภู่มา

จำนวน 542 หน้า

 

รวบรวมสาระเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับพืช ทั้งด้านวิชาการ และความรู้ทั่วไป นำมาเรียบเรียงจัดตามลำดับ

อักษรไทย พร้อมคำอธิบายที่กระชับและเข้าใจได้ง่ายของพรรณพืชที่พบในประเทศไทยพร้อมภาพถ่ายประกอบ

ช่วยให้จดจำพรรณไม้ได้ง่าย และได้รับความรู้ทางพฤษศาสตร์

 

Visitors: 970,096