คู่มือดูนก นกเมืองไทย

หนังสือ คู่มือดูนก นกเมืองไทย

ผู้เขียน หมอบุญส่ง เลขะกุล

จำนวน 464 หน้า

 

หนังสือดูนกเล่มนี้เปรียบเสมือนเป็นสุดยอดคัมภีร์ดูนกจากสุดยอดระดับตำนานนักอนุรักษ์ของเมืองไทย ที่ได้รวบรวมข้อมูลและภาพวาดของนกที่ถูกพบในเมืองไทย และฉบับล่าสุดนี้เเป็นการตีพิมพ์ครั้งที่ 3 แล้ว เพราะได้มีการปรับปรุงข้อมูลใหม่ที่เพิ่มขึ้นของนกที่พบในเมืองไทยเพิ่มขึ้นถึง 39 ชนิด โดยใช้ชื่อสามัญและชื่อวิทยาศาสตร์ตามข้อมูลที่ยอมรับในปัจจุบัน แต่ในส่วนของข้อมูลเดิมเมื่อปี 2555 ยังคงเป็นข้อมูลเดิม รวมจำนวนชนิดของนกที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้มีมากถึง 1,050 ชนิด

 

ยืมอ่านได้ที่ห้องสมุดมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ สำนักงานพระรามสี่ KLC ชั้น 3
prapasorn@doitung.org

Visitors: 1,264,576