ทะเลทราบสุริยันจันทรา แล้งหนักสุดในรอบ 56 ปี

 
ทะเลทราบสุริยันจันทรา แล้งหนักสุดในรอบ 56 ปี 
 
เดี๋ยวนะ นี่มันที่เดียวกันจริงดิ 

 
Sun Moon Lake หรือทะเลทราบสุริยันจันทรา แหล่งท่องเที่ยวสุดฮิตของประเทศไต้หวัน แห้งหนักมากเหลือเพียงดินที่แตกระแหง เป็นปรากฎการณ์แห้งแล้ง
ที่หนักที่สุดในรอบ 56 ปี
 
ทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake, 日月潭) เป็นทะเลสาบน้ำจืดจากธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดของเกาะไต้หวัน ตั้งอยู่ในภูเขาของมณฑลหนานโถว ได้รับการขนาน
นามว่าเป็น “สวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน” จุดเด่นคือพื้นน้ำสีฟ้าอมเขียวส่องพร้อมฉากหลังเป็นภูเขาสูงใหญ่อุดมไปด้วยพื้นที่ป่าสีเขียวชอุ่มอันอุดมสมบูรณ์และภูมิอากาศ
ที่เย็นสบายตลอดทั้งปี
 
ขณะนี้ทะเลสาบแห้งลงจนกระทั้งเห็นพื้นดินแตกระแหง บางส่วนเริ่มมีหญ้าขึ้นแล้วด้วยจากความแห้งแล้วที่ต่อเนื่องและยาวนาน โดยปริมาณในรอบ 7 เดือนที่ผ่านมา
ต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของค่าเฉลี่ยปริมาณน้ำฝนตลอด 56 ปี
 
ไม่เพียงเท่านี้สถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งก็ถูกปิดไปด้วย เช่น วัดฉวนกวาง หลังจากมีน้ำไม่เพียงพอให้นักท่องเที่ยวใช้
 
 
 
ขอบคุณที่มา : ลุงซาเล้งกับขยะที่หายไป https://www.blockdit.com/posts/60a6b7089c20c113d2d6ecf5
 
Visitors: 1,172,032