The Great Smog of London

The Great Smog of London
  
ในช่วงวันที่ 5-9 ธันวาคม ค.ศ. 1952 (พ.ศ. 2495) เกิดเหตุการณ์หมอกควันปกคลุมเมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ ในบางพื้นที่ของเมืองมองเห็นได้ไกลไม่เกิน 3 ฟุต
 หรือมองไม่เห็นเท้าของตัวเอง ผู้คนส่วนใหญ่คิดว่ามันคือ หมอกหรือควัน ที่เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำ พอรู้ตัวอีกทีก็มีผู้คนเริ่มเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ไปกว่า 4,000 คน
 และเจ็บป่วยอีกราว 100,000 คน จากโรคระบบทางเดินหายใจ หลังจากเหตุการณ์นี้ผ่านไปมียอดผู้เสียชีวิตกว่า 12,000 คน และสัตว์เสียชีวิตอีกหลายพันตัว
 
 
Cr. thepeople
 
สาเหตุหลักมาจากการการเผาถ่านหินตามบ้านเรือนและโรงงานถ่านหิน โดยช่วงเวลานั้นเป็นฤดูหนาว ผู้คนเผาถ่านหินมากกว่าปกติเพื่อสร้างความร้อนมาให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย ประกอบกับเกิดสภาวะอุณหภูมิผกผัน (Temperature Inversion) ในเมืองลอนดอน ทำให้สภาพอากาศสงบนิ่ง ความเร็วลมต่ำ หมอกควันจากการเผาถ่านหินถูก
กดทับให้ลอยตัวต่ำ ไม่ถูกพัดพาไปตามการเคลื่อนที่ของกระแสลมตามปกติ เกิดการสะสมตัวของมลพิษอากาศที่หนาแน่น เข้มข้น และฟุ้งกระจายปกคลุมเมืองลอนดอน
 
 
จัตุรัสทราฟัลการ์ ปี 1952 Cr. thepeople
 
ถ่านหินเมื่อเผาแล้วจะเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และเขม่าควัน ซึ่งก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เมื่อทำปฏิกิริยากับ
ไอน้ำในอากาศ จะกลายเป็นกรดซัลฟิวริกที่มีฤทธิ์ในการกัดกร่อน เมื่อหายใจเข้าไปทำให้เยื่อบุในระบบทางเดินหายใจระคายเคืองอย่างรุนแรง มีอาการแสบจมูก เยื่อบุ
โพรงจมูกอักเสบ และปอดอักเสบได้ นำมาสู่การเสียชีวิตของประชาชนจากโรคระบบทางเดินหายใจในที่สุด
 
 
References
กรมควบคุมมลพิษ. รู้รอบทิศ มลพิษอากาศ บทเรียน แนวคิด และการจัดการ.

Visitors: 879,127