กรมควบคุมโรค เตือนประชาชนเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ 5 โรคฤดูร้อน

กรมควบคุมโรค เตือนประชาชนเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ 5 โรคฤดูร้อน
 
 
 
เพื่อป้องกันโรคติดต่อที่มากับฤดูร้อน ทั้งนี้สามารถป้องกันได้ด้วยการการยึดหลัก "กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ" โดยกินอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ ช้อนกลางส่วนตัว ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่หรือแอลกอฮอล์ และต้องดื่มน้ำที่สะอาด
 
 
Visitors: 919,102