Bill Gates ออกทุนพัฒนาโครงการปิดกั้นแสงอาทิตย์เพื่อลดภาวะโลกร้อน

Bill Gates ออกทุนพัฒนาโครงการปิดกั้นแสงอาทิตย์เพื่อลดภาวะโลกร้อน 
 
นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยฮาร์ดวาร์ดเสนอการทดลองในการลดผลกระทบของสภาวะโลกร้อน และจะเริ่มทดสอบในเดือนมิถุนายน 2021
 
 
การทดลองที่ว่านี้ไม่ใช่แนวทางในการมลพิษ หรือการชะลอการเกิดสภาวะโลกร้อน แต่คือการบังแสงอาทิตย์ตรงๆ ภายใต้โปรเจคชื่อว่า the Stratospheric Controlled Perturbation Experiment (SCoPEx) โดยโครงการนี้ได้รับเงินสนับสนุนจากเงินส่วนตัวของ Bill Gates
 
 
โครงการนี้เป็นการทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้เราเข้าใจถึงความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้ละอองลอยในชั้นบรรยากาศของสตราโตสเฟียร์ในด้าน solar geoengineering
 
 
ทำความรู้จัก Geoengineering
 
 
โครงการ Geoengineering คือการแทรกแซงระบบธรรมชาติของโลกขนาดใหญ่ เพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ของโลก (วิศวกรรมดาวเคราะห์ อภิมหาโครงการลดภาวะโลกร้อน)
 
 
Geoengineering มีเทคนิคที่หลากหลาย โดยทั่วไปสามารถแบ่งออกได้เป็นสองประเภท
1. การจัดการการแผ่รังสีด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (SRM) หรือ Solar Geoengineering, เทคนิค SRM มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
สะท้อนพลังงานของดวงอาทิตย์กลับสู่อวกาศ และป้องกันการเพิ่มขึ้นอุณหภูมิชองโลก ได้แก่
 
 
- การเพิ่มประสิทธิภาพ การเพิ่มความสะท้อนของเมฆหรือพื้นผิวดิน เพื่อให้ความร้อนของดวงอาทิตย์สะท้อนกลับเข้าสู่อวกาศมากขึ้น
- ปิดกั้นแสงแดดก่อนที่มันจะมาถึงพื้นโลก
- สร้างละอองอนุภาคเล็ก เข้าไปในชั้นบรรยากาศเพื่อสะท้อนแสงแดดก่อนที่จะตกถึงพื้นผิวโลก
 
 
 
2. การกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Dioxide Removal หรือ CDR) หรือ Carbon Geoengineering, เทคนิค CDR มีจุดมุ่งหมายเพื่อขจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากชั้นบรรยากาศ เพื่อตอบโต้การเพิ่มขึ้นของภาวะเรือนกระจก และการทำให้เกิดกรดในมหาสมุทร เทคนิคเหล่านี้ต้องมีการนำมาใช้ในระดับโลก เพื่อให้มีผลต่อระดับคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศ ได้แก่
 
 
โดยการทดลองนี้นักวิทยาศาสตร์จะเน้นไปที่ความแม่นยำของการประเมินข้อดี และข้อเสียของ Solar Geoengineering หรือโปรเจคแทรกแซงธรรมชาตินี้ว่าจะส่งผลดีต่อโลกเรามากกว่าหรือไม่ ซึ่งตัวชี้วัดหลักๆที่ใช้คือ ไมโครฟิสิกส์ของละอองลอยพร้อมกับเคมีในชั้นบรรยากาศซึ่งเป็นสองจุดที่มีความไม่แน่นอนสูงในการจำลองยุคปัจจุบัน
 
 
การทดลองการปิดกั้นแสงแดด
 
 
การทดลองนี้จะใช้บอลลูนลอยเหนือสวีเดนเพื่อดูว่าสามารถปิดกั้นแสงแดดระหว่างทางมายังโลกได้หรือไม่โดยหวังว่าจะเป็นวิธีใหม่ในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก
 
 
นักวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดตั้งเป้าที่จะเริ่มการทดสอบครั้งแรกในเดือนมิถุนายนของปีนี้ โดยใช่เงินทุนเพียง 20 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นเงินทุนที่ค่อนข้างน้อยเทียบกับผลลัพธ์ และการขยายผลของการทดลองที่จะเกิดขึ้นในอนาคต แม้ว่านี่จะเป็นเพียงการทดสอบสำหรับเครื่องมือที่ใช้บอลลูนเท่านั้น ในขณะที่อยู่ในอากาศการทดสอบจะประเมินปฏิกิริยาเคมีในสตราโตสเฟียร์ผ่านบอลลูนซึ่งจะบินด้วยความสูง 6.2 ไมล์ (10 กม.)
 
 
เป้าหมายสูงสุดของการปิดกั้นแสงแดด
 
 
คือการชะลอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เมื่อบอลลูนบรรลุระดับความสูงเป้าหมายแล้วจะส่งอนุภาคสะท้อนแสงเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโดยมีจุดประสงค์เพื่อป้องกันไม่ให้แสงแดดส่องกระทบโลก โดยการปล่อยสารเคมีประมาณ 2 กิโลกรัมเช่นซัลเฟตและแคลเซียมคาร์บอเนตเข้าสู่สตราโตสเฟียร์ของโลก กระบวนการนี้มีชื่อว่า: "มวลอากาศที่ถูกรบกวน" ซึ่งจะครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 0.62 ไมล์ (1 กม.) และกว้าง 328 ฟุต (100 ม.) ตามทฤษฎีแล้วสิ่งนี้สามารถลดผลกระทบของภาวะโลกร้อนได้
 
 
ถ้าโปรเจค SCoPEx สำเร็จจะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของการลดผลกระทบจากสภาวะโลกร้อน แต่อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญยังคงกังวลว่าถ้าทำเร็จมันจะทำให้คนยิ่งละเลยกับสาเหตุที่แท้จริงหรือเปล่า? เพราะต้นเหตุจริงๆมันคือการที่เราทำลายธรรมชาติ ปล่อยคาร์บอนไดออกไซต์ การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลจำนวนมหาศาล และนอกจากนั้นยังต้องประเมินผลกระทบอื่นๆอีกอย่างเช่นการเติบโตของพืช
 
 
แต่แน่นอนนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าเป้าหมายคือการชะลอผลกระทบ เพื่อให้มนุษย์มีเวลาแก้ไขสิ่งที่ทำพลาดไป คือการเยียวยาธรรมชาติ และลดการปลดปล่อยมลภาวะนั่นเอง
 
 
แต่อย่างไรก็ตามในระยะยาวมนุษย์เราควรพัฒนาสู่การใช้พลังงานยั่งยืน แทนการใช้เชื้อเพลิงฟอซซิล หรือถ่านหินอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เพื่อให้สภาพแวดล้อมของโลกเราดีขึ้นอย่างยั่งยืน

 

ที่มา : Think Future  https://www.blockdit.com/thinkfuturegroup

Visitors: 1,058,709