เพราะไม่ได้มีแต่ภาวะโลกร้อน ส่อง 9 จุดตายที่ทำให้โลกไปต่อไม่ได้

เพราะไม่ได้มีแต่ภาวะโลกร้อนส่อง 9 จุดตายที่ทำให้โลกไปต่อไม่ได้
 
 
1. Biodiversity loss [การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ] (ระดับอันตราย)
 
สิ่งมีชีวิตสูญพันธุ์ 0.1% ต่อปี มากกว่าระดับปลอดภัย 100 เท่า!
 
 
2. Nitrogen Cycle and Phosphorus Cycle [ วงจรไนโตรเจนและฟอสฟอรัส]
(ระดับอันตราย)
ปุ๋ยเคมี (ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส) ชะล้างลงทะเล เกิด Algae Bloom ออกซิเจนลดลงจนกลายเป็น "Dead Zone" หรือจุดที่สิ่งมีชีวิตไม่สามารถอยู่ได้อีก
 
 
3. Deforestation Land use Changes [การตัดไม้ทำลายป่า และการเปลี่ยนแปลงผืนโลก
(ระดับเฝ้าระวัง)
การเปลี่ยนป่าเป็นพื้นที่การเกษตรหรือเลี้ยงสัตว์ เป็นการปล่อยคาร์บอนที่ถูกกักเก็บไว้ในต้นไม้กลับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศ ต้นกำเนิดปัญหาภาวะโลกร้อนและทำลายความ
หลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงการเปลี่ยนน้ำทะเลให้เป็นกรด
 
 
4. Climate Change [ภาวะโลกร้อน] (ระดับเฝ้าระวัง)
โลกที่อุณหภูมิสูงขึ้นประมาณ 2 องศา น้ำแข็งขั้วโลกละลาย ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น
 
 
5. Freshwater Use [การใช้น้ำจืด] (ระดับยังปลอดภัย)
การเปลี่ยนวงจรของน้ำจืดจากการชลประทานและการทำลายป่านำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงของวงจรไอน้ำ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและแก้คืนไม่ได้
 
 
6. Ocean Acidification [การเป็นกรดของมหาสมุทร] (ระดับยังปลอดภัย)
25-30% ของคาร์บอนที่มนุษย์ปล่อย ถูกดูดซับโดยน้ำในมหาสมุทร ซึ่งทำให้น้ำทะเลมีความเป็นกรดมากขึ้น แคลเซียมคาร์บอเนต ลดลงเรื่อยๆ ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตในทะเลกระทบห่วงโซ่อาหาร
 
 
7. Stratospheric ozone depletion [การสลายตัวของชั้นโอโซน] (ระดับยังปลอดภัย)
ปัญหารูโอโซนบริเวณขั้วโลกดีขึ้นมากเพราะ นานาชาติก็มีการตกลงแบนสารเคมีเผ่าน Montreal Protocol จนอันตรายมาสู่ระดับที่ปลอดภัยได้
 
 
8. Particle Pollution [สารแขวนลอยในชั้น] (ระดับไม่แน่ใจ)
pm10 + pm2.5 สารเคมีแขวนลอยต่างๆ ที่มนุษย์ปล่อยขึ้นไปในชั้นบรรยากาศ
 
 
9. Chemical Pollution [การปนเปื้อนของสารสังเคราะห์] (ระดับไม่แน่ใจ)
สารสังเคราะห์กว่า 100,000 ชนิด เช่น โลหะหนักต่างๆ สารกัมมันตภาพรังสี ไมโครพลาสติก ที่มนุษย์สร้างขึ้น โดยที่ยังไม่เข้าใจผลกระทบที่จะมีต่อระบบนิเวศ
 
 
ขอบคุณที่มา : ลุงซาเล้งกับขยะที่หายไป
https://www.blockdit.com/pages/5ba5a0040cb5b426f358db91
 
Visitors: 881,231