วัคซีนป้องกันโควิด-19 ล็อตแรก ก.พ. นี้ จะฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์และกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ควบคุมสูงสุด

วัคซีนป้องกันโควิด-19 ล็อตแรก ก.พ. นี้ จะฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์และกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและ
เข้มงวด ดังนี้
 
 
1. บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
2. ผู้ที่มีโรคประจำตัว
3. ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
4. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรค
 
Visitors: 374,299