เคยสงสัยกันไหม Smartwatch ที่วัดการเต้นหัวใจเราได้ มันทำงานอย่างไร?

เคยสงสัยกันไหม Smartwatch ที่วัดการเต้นหัวใจเราได้ มันทำงานอย่างไร?
 
ใครที่ใส่ smartwatch แบบวัดการเต้นของหัวใจได้ ลองพลิกดูใต้เรือนจะมีแสงไฟเขียวๆ ที่เป็นกลไกสำคัญที่ช่วยวัดการเต้นของการ เทคนิคทางแสงนี้เรียกว่า Photoplethysmography (PPG)
 
 
ขอบคุณแหล่งข้อมูล:

Infographics Thailand

Visitors: 606,451