CYCLOPURE ปฏิบัติการเพื่อน้ำสะอาดของชาวโลก

CYCLOPURE ปฏิบัติการเพื่อน้ำสะอาดของชาวโลก
เมื่อพูดถึงน้ำสะอาด พวกเราคงไม่รู้สึกถึงปัญหาหรือความลำบาก ในเมื่อเรามีน้ำกินน้ำใช้ตามบ้านพอเพียง จนเกือบจะท่วมเสียด้วยซ้ำ แต่เชื่อหรือไม่ว่ามีประชากรในส่วนอื่นของโลกที่ต้องสูญเสียชีวิตจากน้ำที่ไม่สะอาด
 
บริษัทเล็กๆที่ชื่อ Cyclopure กับภารกิจที่ยิ่งใหญ่ใช้เทคโนโลยีในการทำน้ำสะอาดเพื่อชาวโลก พวกเค้าแก้ปัญหานี้อย่างไรเราไปดูกัน
 
 
1) ปัญหาน้ำสะอาด เรื่องที่ไม่เล็ก!!
ประชากรของโลกเกือบ 1,000,000 คนต้องเสียชีวิตในแต่ละปีจากการที่ป่วยเป็นโรคท้องร่วงเนื่องจากบริโภคน้ำดื่มที่ไม่สะอาด เชื่อหรือไม่ว่าประชากรในแอฟริกาต้องเสียเงินเพื่อบริโภคน้ำสะอาดมากกว่าชาวอังกฤษเสียอีก
 
UNDP เคยทำการประเมินไว้ว่ามีผู้คนมากกว่า 1000 ล้านคนที่ต้องประสบปัญหาการขาดเเคลนน้ำสะอาดสำหรับการอุปโภคบริโภค
แต่ไม่ใช่ประเทศด้อยพัฒนาเท่านั้นที่ประสบปัญหาน้ำไม่สะอาด ประเทศพัฒนาแล้วก็พบการปนเปื้อนของสารเคมีทั้งจากยา ยาฆ่าแมลง หรือสารประกอบที่ใช้ในอุตสาหกรรมหล่อเย็นต่างๆ ทำให้คุณภาพของน้ำไม่เหมาะต่อการบริโภค
 
ส่งผลให้อุตสาหกรรมน้ำดื่มบรรจุขวดเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อันนหึ่งของโลก โดยมีมูลค่าการตลาด (เมื่อปี 2017) ประมาณ 375,000 ล้านเหรียญ
 
Cr: the guardian
 
2) เทคโนโลยีเพื่อน้ำสะอาด
William Dichtel, ปัจจุบันเป็นศาสตราจารย์ทางด้านเคมี แห่งมหาวิทยาลัย Northwestern และผู้ก่อตั้ง CycloPure เป็นทีมนักวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบโมเลกุลที่สามารถนำมาใช้ในกระบวนการผลิตน้ำบริสุทธิ์
 
โดยห้องทดลองของเค้าได้พัฒนาวัสดุที่มีประสิทธิภาพในการกรองสิ่งปนเปื้อนโดยเฉพาะสารเคมี (ที่มีขนาดเล็ก) ในน้ำออกไป โดยที่วัสดุดังกล่าวสามารถนำกับมาใช้ใหม่ได้ (โดยที่ยังมีประสิทธิภาพเหมือนเดิม)
 
วัสดุกรองที่ว่าผลิตจาก โมเลกุลของน้ำตาลชนิเพิเศษที่ชื่อว่า beta-cyclodextrin ซึ่งเป็นโมเลกุลน้ำตาลจำนวน 7 ตัวมาต่อเชื่อมกันเป็นวงกลม ทำให้มีรูปร่างเหมือยถ้วยที่มีปากกว้างแต่ฐานแคบ ซึ่งจะทำให้สารเคมีที่เราต้องการแยกออกติดอยู่ในถ้วยนั่นเอง โดย cyclodextrin ก็เป็นสารที่ผลิตได้จากข้าวโพด (เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีก)
 
CycloPure ได้มีการพัฒนาวัสดุที่ว่าให้มีความคงทนต่อการใช้งานโดยทำการเชื่อมถ้วย ขนาดเล็กทั้งหมดเข้าด้วยกัน โดยมีสายโซ่ของพอลิเมอร์เป็นตัวเชื่อมโยง (ผ่านกระบวนการ cross-linked) เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ถ่านกัมมันต์ในการดูดซับพบว่า วัสดุจาก CycloPure สามารถดูดซับของเสียได้มากกว่า และยังสามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่เพียงแค่นำไปล้างในเมทานอล (ขณะที่ถ่านกัมมันต์ต้องใช้ความร้อนในการเผาไล่สิ่งที่ดูดซับไว้)
 
cr: C&EN magazine
 
3) แรงบันดาลใจเพื่อชาวโลก
ทำไมเราถึงต้องซื้อน้ำขวดดื่ม? นี้เป็นสิ่งที่ชาว CycloPure ตั้งคำถาม
 
ทำไมเราไม่ทำให้น้ำที่ออกจากก็อกปลอดภัยและสามารถบริโภคได้ ซึ่งนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยในเรื่องของคุณภาพชีวิต แต่ยังเป็นการลดปัญหาขยะพลาสติกที่เรากำลังเผชิญกันอยู่อีกด้วย
 
จากวันแรกที่พวกเค้าได้ค้นพบวัสดุที่จะทำให้ฝันของพวกเค้าเป็นจริง พวกเค้าจึงต้องผันตัวจากนักวิทยาศาสตร์เป็นนักธุรกิจเพื่อที่จะให้งานวิจัยถูกนำไปใช้แก้ปัญหาแก่ชาวโลกได้จริง
 
พวกเค้าก็ลงทุนตั้งบริษัทในปี 2016 ซึ่งปัจจุบันสามารถระดมทุนมาสนับสนุนธุรกิจของพวกเค้าได้กว่า 300 ล้านบาท โดยการทดสอบประสิทธิภาพของวัสดุที่ใช้ในการกรองน้ำที่อเมริกาล่าสุดเมื่อกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมา ผลิตภัณฑ์ของ CycloPure ก็สามารถทำงานได้ดีกว่าวัสดุกรองอื่นๆที่มีใช้อยู่อยู่ในตลาดก็เป็นอีกขั้นความสำเร็จของพวกเค้า
 
แม้การเดินทางของพวกเค้ายังต้องใช่เวลาอีกสักพัก แต่เป้าหมายที่จะสร้างน้ำดื่มที่สะอาดสำหรับทุกคน ย่อมส่งผลอันยิ่งใหญ่ เหมือนคำกล่าวที่ว่า คนเราสามารถอยู่โดยปราศจากความรักได้ แต่ไม่สามารถขาดน้ำ (ที่สะอาด)ได้นั้นเอง
“Thousands have lived without love, not one without water.” W.H. Auden
 
Dirty water kills 5,000 children a day, theguardian.com, 10 Nov 2006
Mortality and burden of disease from water and sanitation, who.int
Cyclopure’s DEXSORB® Adsorbents outperform Ion Exchange in New Study, www.einnews.com, 13 October, 2020
C&EN’s 2019 10 Start-Ups to Watch, https://cen.acs.org/, 11 Nov, 2019
 
ที่มา : Innowayถีบ https://www.blockdit.com/articles/5f67704611d7ae0ca2a85a11/#
Visitors: 881,211