พลาสติก แข็ง แห้ง สะอาด

พลาสติก แข็ง แห้ง สะอาด
 
 
พลาสติกที่ใช้กันโดยทั่วไปมักมาพร้อมสัญลักษณ์บอกประเภทไว้ ซึ่งมีวิธีกำจัดและนำกลับมาใช้ใหม่แตกต่างกันออกไป น้องชูมือ จะพามาทบทวน ประเภทพลาสติกแข็ง 
เช่น ถ้วยพลาสติก กล่องใส่อาหาร แก้วน้ำ ขวดน้ำ ฝาพลาสติก ให้พวกเราช่วยกันพาน้องกลับบ้านได้ถูกต้องนะคะ
 
Visitors: 881,248