ฝูงช้างป่าศรีลังกา หากินในกองขยะที่บุกรุกพื้นที่หาอาหารเดิม

ฝูงช้างป่าศรีลังกา หากินในกองขยะที่บุกรุกพื้นที่หาอาหารเดิม
 
 
เราเคยพบเห็นแต่สัตว์ทะเลที่ได้รับผลกระทบจากขยะต่างๆ โดยเฉพาะพลาสติก ที่ไหลจากแผ่นดินลงสู่มหาสมุทร ทำให้สัตว์น้ำหลายกลายสายพันธุ์ต้องสังเวยชีวิต เพราะเผลอไปกินขยะหรือไม่ก็ถูกเศษขยะพันติดตัวจนตาย ซึ่งนั่นเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจมากพออยู่แล้วสำหรับผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ที่มนุษย์สร้างขึ้น
 
แต่ภาพที่เห็นอยู่นี้คงเป็นภาพที่สะเทือนใจคนรักสัตว์ไม่น้อย เพราะมันแสดงให้เห็นว่าฝูงช้างจำนวนหลายตัวกำลังกินขยะในสถานที่ทิ้งขยะของประเทศศรีลังกา ซึ่งพวกมันได้กินขยะพลาสติกเข้าไปขณะที่กำลังคุ้ยขยะเพื่อหาอาหาร
 
 
ช้างป่าในศรีลังกาต้องเผชิญกับการกินขยะพลาสติกและโพลีทีนเข้าไปแล้วไม่สามารถย่อยขยะเหล่านี้ได้ในกระเพาะอาหาร จนมีช้างต้องตายจากขยะเหล่านี้มากมาย ซึ่งเป็นผลมาจากการที่มนุษย์ได้เริ่มบุกรุกเข้าไปยังพื้นที่หากินของมันตามธรรมชาติ และนำขยะไปทิ้งจนกลายเป็น
กองขยะขนาดใหญ่
 
ภาพที่น่าสะเทือนใจของช้างที่หาอาหารในกองขยะนั้นถูกถ่ายที่เมือง Oluvil โดย Tharmaplan Tilaxan ช่างภาพชาวจาฟนา
 
 
ซึ่งกองขยะนี้ตั้งอยู่ในป่าทางตะวันออกของจังหวัดและก่อให้เกิดอันตรายต่อประชากรช้างในท้องถิ่นที่กินไมโครพลาสติกในขยะโดยไม่ได้ตั้งใจ
 
 
ช่างภาพรายนี้เล่าว่า 'ช้างป่าในพื้นที่แห่งนี้มีนิสัยแปลกประหลาด เพราะมันออกมาหากินกับกองขยะทั้งโขลง ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพของมัน
 
แม้จะมีการสร้างรั้วรอบๆ กองขยะไว้ก็ตาม แต่มันก็ถูกช้างเหล่านี้พังลงและไม่สามารถป้องกันไม่ให้พวกมันเข้ามาได้
ที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งก็คือ นอกจากขยะพลาสติกที่ถูกนำมาถึงที่กองขยะแห่งนี้แล้ว ยังมีสารเคมีอันตรายต่างๆ ก็ถูกนำมาทิ้งที่นี่เช่นกัน ซึ่งมันมีความเสี่ยงอย่างยิ่งที่ช้างป่าเหล่านี้จะกินสารเคมีอันตรายเข้าไป
 
 
ปัจจุบันมีฝูงช้างจำนวน 25 - 30 ตัว ที่คุ้นเคยกับการหากินจนใกล้เคียงกับที่อยู่อาศัยของมนุษย์ และเริ่มบุกรุกเข้าสู่พื้นที่นาข้าวและหมู่บ้านในบริเวณใกล้เคียงเพื่อหาอาหารมากขึ้น เพิ่มความตึงเครียดให้กับความสัมพันธ์ระหว่างชาวบ้านและสัตว์ป่า
 
แม้จะมีการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานถึงแนวทางแก้ไขมากมาย รวมถึงการสร้างรั้วเสริมรอบกองขยะ แต่ก็ไม่มีการดำเนินการใดๆ เพื่อป้องกันไม่ให้ช้างป่าเข้ามาในเขตเมืองเพื่อหาอาหารซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในที่ทิ้งขยะ
 
เราเคยพบเห็นแต่สัตว์ทะเลที่ได้รับผลกระทบจากขยะต่างๆ โดยเฉพาะพลาสติก ที่ไหลจากแผ่นดินลงสู่มหาสมุทร ทำให้สัตว์น้ำหลายกลายสายพันธุ์ต้องสังเวยชีวิต เพราะเผลอไปกินขยะหรือไม่ก็ถูกเศษขยะพันติดตัวจนตาย ซึ่งนั่นเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจมากพออยู่แล้วสำหรับผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ที่มนุษย์สร้างขึ้น
แต่ภาพที่เห็นอยู่นี้คงเป็นภาพที่สะเทือนใจคนรักสัตว์ไม่น้อย เพราะมันแสดงให้เห็นว่าฝูงช้างจำนวนหลายตัวกำลังกินขยะในสถานที่ทิ้งขยะของประเทศศรีลังกา ซึ่งพวกมันได้กินขยะพลาสติกเข้าไปขณะที่กำลังคุ้ยขยะเพื่อหาอาหาร
ช้างป่าในศรีลังกาต้องเผชิญกับการกินขยะพลาสติกและโพลีทีนเข้าไปแล้วไม่สามารถย่อยขยะเหล่านี้ได้ในกระเพาะอาหาร จนมีช้างต้องตายจากขยะเหล่านี้มากมาย ซึ่งเป็นผลมาจากการที่มนุษย์ได้เริ่มบุกรุกเข้าไปยังพื้นที่หากินของมันตามธรรมชาติ และนำขยะไปทิ้งจนกลายเป็นกองขยะขนาดใหญ่
ภาพที่น่าสะเทือนใจของช้างที่หาอาหารในกองขยะนั้นถูกถ่ายที่เมือง Oluvil โดย Tharmaplan Tilaxan ช่างภาพชาวจาฟนา
ซึ่งกองขยะนี้ตั้งอยู่ในป่าทางตะวันออกของจังหวัดและก่อให้เกิดอันตรายต่อประชากรช้างในท้องถิ่นที่กินไมโครพลาสติกในขยะโดยไม่ได้ตั้งใจ
ช่างภาพรายนี้เล่าว่า 'ช้างป่าในพื้นที่แห่งนี้มีนิสัยแปลกประหลาด เพราะมันออกมาหากินกับกองขยะทั้งโขลง ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพของมัน
แม้จะมีการสร้างรั้วรอบๆ กองขยะไว้ก็ตาม แต่มันก็ถูกช้างเหล่านี้พังลงและไม่สามารถป้องกันไม่ให้พวกมันเข้ามาได้
ที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งก็คือ นอกจากขยะพลาสติกที่ถูกนำมาถึงที่กองขยะแห่งนี้แล้ว ยังมีสารเคมีอันตรายต่างๆ ก็ถูกนำมาทิ้งที่นี่เช่นกัน ซึ่งมันมีความเสี่ยงอย่างยิ่งที่ช้างป่าเหล่านี้จะกินสารเคมีอันตรายเข้าไป
ปัจจุบันมีฝูงช้างจำนวน 25 - 30 ตัว ที่คุ้นเคยกับการหากินจนใกล้เคียงกับที่อยู่อาศัยของมนุษย์ และเริ่มบุกรุกเข้าสู่พื้นที่นาข้าวและหมู่บ้านในบริเวณใกล้เคียงเพื่อหาอาหารมากขึ้น เพิ่มความตึงเครียดให้กับความสัมพันธ์ระหว่างชาวบ้านและสัตว์ป่า
แม้จะมีการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานถึงแนวทางแก้ไขมากมาย รวมถึงการสร้างรั้วเสริมรอบกองขยะ แต่ก็ไม่มีการดำเนินการใดๆ เพื่อป้องกันไม่ให้ช้างป่าเข้ามาในเขตเมืองเพื่อหาอาหารซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในที่ทิ้งขยะ
เราเคยพบเห็นแต่สัตว์ทะเลที่ได้รับผลกระทบจากขยะต่างๆ โดยเฉพาะพลาสติก ที่ไหลจากแผ่นดินลงสู่มหาสมุทร ทำให้สัตว์น้ำหลายกลายสายพันธุ์ต้องสังเวยชีวิต เพราะเผลอไปกินขยะหรือไม่ก็ถูกเศษขยะพันติดตัวจนตาย ซึ่งนั่นเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจมากพออยู่แล้วสำหรับผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ที่มนุษย์สร้างขึ้น
แต่ภาพที่เห็นอยู่นี้คงเป็นภาพที่สะเทือนใจคนรักสัตว์ไม่น้อย เพราะมันแสดงให้เห็นว่าฝูงช้างจำนวนหลายตัวกำลังกินขยะในสถานที่ทิ้งขยะของประเทศศรีลังกา ซึ่งพวกมันได้กินขยะพลาสติกเข้าไปขณะที่กำลังคุ้ยขยะเพื่อหาอาหาร
ช้างป่าในศรีลังกาต้องเผชิญกับการกินขยะพลาสติกและโพลีทีนเข้าไปแล้วไม่สามารถย่อยขยะเหล่านี้ได้ในกระเพาะอาหาร จนมีช้างต้องตายจากขยะเหล่านี้มากมาย ซึ่งเป็นผลมาจากการที่มนุษย์ได้เริ่มบุกรุกเข้าไปยังพื้นที่หากินของมันตามธรรมชาติ และนำขยะไปทิ้งจนกลายเป็นกองขยะขนาดใหญ่
ภาพที่น่าสะเทือนใจของช้างที่หาอาหารในกองขยะนั้นถูกถ่ายที่เมือง Oluvil โดย Tharmaplan Tilaxan ช่างภาพชาวจาฟนา
ซึ่งกองขยะนี้ตั้งอยู่ในป่าทางตะวันออกของจังหวัดและก่อให้เกิดอันตรายต่อประชากรช้างในท้องถิ่นที่กินไมโครพลาสติกในขยะโดยไม่ได้ตั้งใจ
ช่างภาพรายนี้เล่าว่า 'ช้างป่าในพื้นที่แห่งนี้มีนิสัยแปลกประหลาด เพราะมันออกมาหากินกับกองขยะทั้งโขลง ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพของมัน
แม้จะมีการสร้างรั้วรอบๆ กองขยะไว้ก็ตาม แต่มันก็ถูกช้างเหล่านี้พังลงและไม่สามารถป้องกันไม่ให้พวกมันเข้ามาได้
ที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งก็คือ นอกจากขยะพลาสติกที่ถูกนำมาถึงที่กองขยะแห่งนี้แล้ว ยังมีสารเคมีอันตรายต่างๆ ก็ถูกนำมาทิ้งที่นี่เช่นกัน ซึ่งมันมีความเสี่ยงอย่างยิ่งที่ช้างป่าเหล่านี้จะกินสารเคมีอันตรายเข้าไป
ปัจจุบันมีฝูงช้างจำนวน 25 - 30 ตัว ที่คุ้นเคยกับการหากินจนใกล้เคียงกับที่อยู่อาศัยของมนุษย์ และเริ่มบุกรุกเข้าสู่พื้นที่นาข้าวและหมู่บ้านในบริเวณใกล้เคียงเพื่อหาอาหารมากขึ้น เพิ่มความตึงเครียดให้กับความสัมพันธ์ระหว่างชาวบ้านและสัตว์ป่า
แม้จะมีการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานถึงแนวทางแก้ไขมากมาย รวมถึงการสร้างรั้วเสริมรอบกองขยะ แต่ก็ไม่มีการดำเนินการใดๆ เพื่อป้องกันไม่ให้ช้างป่าเข้ามาในเขตเมืองเพื่อหาอาหารซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในที่ทิ้งขยะ
เราเคยพบเห็นแต่สัตว์ทะเลที่ได้รับผลกระทบจากขยะต่างๆ โดยเฉพาะพลาสติก ที่ไหลจากแผ่นดินลงสู่มหาสมุทร ทำให้สัตว์น้ำหลายกลายสายพันธุ์ต้องสังเวยชีวิต เพราะเผลอไปกินขยะหรือไม่ก็ถูกเศษขยะพันติดตัวจนตาย ซึ่งนั่นเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจมากพออยู่แล้วสำหรับผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ที่มนุษย์สร้างขึ้น
แต่ภาพที่เห็นอยู่นี้คงเป็นภาพที่สะเทือนใจคนรักสัตว์ไม่น้อย เพราะมันแสดงให้เห็นว่าฝูงช้างจำนวนหลายตัวกำลังกินขยะในสถานที่ทิ้งขยะของประเทศศรีลังกา ซึ่งพวกมันได้กินขยะพลาสติกเข้าไปขณะที่กำลังคุ้ยขยะเพื่อหาอาหาร
ช้างป่าในศรีลังกาต้องเผชิญกับการกินขยะพลาสติกและโพลีทีนเข้าไปแล้วไม่สามารถย่อยขยะเหล่านี้ได้ในกระเพาะอาหาร จนมีช้างต้องตายจากขยะเหล่านี้มากมาย ซึ่งเป็นผลมาจากการที่มนุษย์ได้เริ่มบุกรุกเข้าไปยังพื้นที่หากินของมันตามธรรมชาติ และนำขยะไปทิ้งจนกลายเป็นกองขยะขนาดใหญ่
ภาพที่น่าสะเทือนใจของช้างที่หาอาหารในกองขยะนั้นถูกถ่ายที่เมือง Oluvil โดย Tharmaplan Tilaxan ช่างภาพชาวจาฟนา
ซึ่งกองขยะนี้ตั้งอยู่ในป่าทางตะวันออกของจังหวัดและก่อให้เกิดอันตรายต่อประชากรช้างในท้องถิ่นที่กินไมโครพลาสติกในขยะโดยไม่ได้ตั้งใจ
ช่างภาพรายนี้เล่าว่า 'ช้างป่าในพื้นที่แห่งนี้มีนิสัยแปลกประหลาด เพราะมันออกมาหากินกับกองขยะทั้งโขลง ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพของมัน
แม้จะมีการสร้างรั้วรอบๆ กองขยะไว้ก็ตาม แต่มันก็ถูกช้างเหล่านี้พังลงและไม่สามารถป้องกันไม่ให้พวกมันเข้ามาได้
ที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งก็คือ นอกจากขยะพลาสติกที่ถูกนำมาถึงที่กองขยะแห่งนี้แล้ว ยังมีสารเคมีอันตรายต่างๆ ก็ถูกนำมาทิ้งที่นี่เช่นกัน ซึ่งมันมีความเสี่ยงอย่างยิ่งที่ช้างป่าเหล่านี้จะกินสารเคมีอันตรายเข้าไป
ปัจจุบันมีฝูงช้างจำนวน 25 - 30 ตัว ที่คุ้นเคยกับการหากินจนใกล้เคียงกับที่อยู่อาศัยของมนุษย์ และเริ่มบุกรุกเข้าสู่พื้นที่นาข้าวและหมู่บ้านในบริเวณใกล้เคียงเพื่อหาอาหารมากขึ้น เพิ่มความตึงเครียดให้กับความสัมพันธ์ระหว่างชาวบ้านและสัตว์ป่า
แม้จะมีการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานถึงแนวทางแก้ไขมากมาย รวมถึงการสร้างรั้วเสริมรอบกองขยะ แต่ก็ไม่มีการดำเนินการใดๆ เพื่อป้องกันไม่ให้ช้างป่าเข้ามาในเขตเมืองเพื่อหาอาหารซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในที่ทิ้งขยะ
เราเคยพบเห็นแต่สัตว์ทะเลที่ได้รับผลกระทบจากขยะต่างๆ โดยเฉพาะพลาสติก ที่ไหลจากแผ่นดินลงสู่มหาสมุทร ทำให้สัตว์น้ำหลายกลายสายพันธุ์ต้องสังเวยชีวิต เพราะเผลอไปกินขยะหรือไม่ก็ถูกเศษขยะพันติดตัวจนตาย ซึ่งนั่นเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจมากพออยู่แล้วสำหรับผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ที่มนุษย์สร้างขึ้น
แต่ภาพที่เห็นอยู่นี้คงเป็นภาพที่สะเทือนใจคนรักสัตว์ไม่น้อย เพราะมันแสดงให้เห็นว่าฝูงช้างจำนวนหลายตัวกำลังกินขยะในสถานที่ทิ้งขยะของประเทศศรีลังกา ซึ่งพวกมันได้กินขยะพลาสติกเข้าไปขณะที่กำลังคุ้ยขยะเพื่อหาอาหาร
ช้างป่าในศรีลังกาต้องเผชิญกับการกินขยะพลาสติกและโพลีทีนเข้าไปแล้วไม่สามารถย่อยขยะเหล่านี้ได้ในกระเพาะอาหาร จนมีช้างต้องตายจากขยะเหล่านี้มากมาย ซึ่งเป็นผลมาจากการที่มนุษย์ได้เริ่มบุกรุกเข้าไปยังพื้นที่หากินของมันตามธรรมชาติ และนำขยะไปทิ้งจนกลายเป็นกองขยะขนาดใหญ่
ภาพที่น่าสะเทือนใจของช้างที่หาอาหารในกองขยะนั้นถูกถ่ายที่เมือง Oluvil โดย Tharmaplan Tilaxan ช่างภาพชาวจาฟนา
ซึ่งกองขยะนี้ตั้งอยู่ในป่าทางตะวันออกของจังหวัดและก่อให้เกิดอันตรายต่อประชากรช้างในท้องถิ่นที่กินไมโครพลาสติกในขยะโดยไม่ได้ตั้งใจ
ช่างภาพรายนี้เล่าว่า 'ช้างป่าในพื้นที่แห่งนี้มีนิสัยแปลกประหลาด เพราะมันออกมาหากินกับกองขยะทั้งโขลง ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพของมัน
แม้จะมีการสร้างรั้วรอบๆ กองขยะไว้ก็ตาม แต่มันก็ถูกช้างเหล่านี้พังลงและไม่สามารถป้องกันไม่ให้พวกมันเข้ามาได้
ที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งก็คือ นอกจากขยะพลาสติกที่ถูกนำมาถึงที่กองขยะแห่งนี้แล้ว ยังมีสารเคมีอันตรายต่างๆ ก็ถูกนำมาทิ้งที่นี่เช่นกัน ซึ่งมันมีความเสี่ยงอย่างยิ่งที่ช้างป่าเหล่านี้จะกินสารเคมีอันตรายเข้าไป
ปัจจุบันมีฝูงช้างจำนวน 25 - 30 ตัว ที่คุ้นเคยกับการหากินจนใกล้เคียงกับที่อยู่อาศัยของมนุษย์ และเริ่มบุกรุกเข้าสู่พื้นที่นาข้าวและหมู่บ้านในบริเวณใกล้เคียงเพื่อหาอาหารมากขึ้น เพิ่มความตึงเครียดให้กับความสัมพันธ์ระหว่างชาวบ้านและสัตว์ป่า
แม้จะมีการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานถึงแนวทางแก้ไขมากมาย รวมถึงการสร้างรั้วเสริมรอบกองขยะ แต่ก็ไม่มีการดำเนินการใดๆ เพื่อป้องกันไม่ให้ช้างป่าเข้ามาในเขตเมืองเพื่อหาอาหารซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในที่ทิ้งขยะ
เราเคยพบเห็นแต่สัตว์ทะเลที่ได้รับผลกระทบจากขยะต่างๆ โดยเฉพาะพลาสติก ที่ไหลจากแผ่นดินลงสู่มหาสมุทร ทำให้สัตว์น้ำหลายกลายสายพันธุ์ต้องสังเวยชีวิต เพราะเผลอไปกินขยะหรือไม่ก็ถูกเศษขยะพันติดตัวจนตาย ซึ่งนั่นเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจมากพออยู่แล้วสำหรับผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ที่มนุษย์สร้างขึ้น
แต่ภาพที่เห็นอยู่นี้คงเป็นภาพที่สะเทือนใจคนรักสัตว์ไม่น้อย เพราะมันแสดงให้เห็นว่าฝูงช้างจำนวนหลายตัวกำลังกินขยะในสถานที่ทิ้งขยะของประเทศศรีลังกา ซึ่งพวกมันได้กินขยะพลาสติกเข้าไปขณะที่กำลังคุ้ยขยะเพื่อหาอาหาร
ช้างป่าในศรีลังกาต้องเผชิญกับการกินขยะพลาสติกและโพลีทีนเข้าไปแล้วไม่สามารถย่อยขยะเหล่านี้ได้ในกระเพาะอาหาร จนมีช้างต้องตายจากขยะเหล่านี้มากมาย ซึ่งเป็นผลมาจากการที่มนุษย์ได้เริ่มบุกรุกเข้าไปยังพื้นที่หากินของมันตามธรรมชาติ และนำขยะไปทิ้งจนกลายเป็นกองขยะขนาดใหญ่
ภาพที่น่าสะเทือนใจของช้างที่หาอาหารในกองขยะนั้นถูกถ่ายที่เมือง Oluvil โดย Tharmaplan Tilaxan ช่างภาพชาวจาฟนา
ซึ่งกองขยะนี้ตั้งอยู่ในป่าทางตะวันออกของจังหวัดและก่อให้เกิดอันตรายต่อประชากรช้างในท้องถิ่นที่กินไมโครพลาสติกในขยะโดยไม่ได้ตั้งใจ
ช่างภาพรายนี้เล่าว่า 'ช้างป่าในพื้นที่แห่งนี้มีนิสัยแปลกประหลาด เพราะมันออกมาหากินกับกองขยะทั้งโขลง ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพของมัน
แม้จะมีการสร้างรั้วรอบๆ กองขยะไว้ก็ตาม แต่มันก็ถูกช้างเหล่านี้พังลงและไม่สามารถป้องกันไม่ให้พวกมันเข้ามาได้
ที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งก็คือ นอกจากขยะพลาสติกที่ถูกนำมาถึงที่กองขยะแห่งนี้แล้ว ยังมีสารเคมีอันตรายต่างๆ ก็ถูกนำมาทิ้งที่นี่เช่นกัน ซึ่งมันมีความเสี่ยงอย่างยิ่งที่ช้างป่าเหล่านี้จะกินสารเคมีอันตรายเข้าไป
ปัจจุบันมีฝูงช้างจำนวน 25 - 30 ตัว ที่คุ้นเคยกับการหากินจนใกล้เคียงกับที่อยู่อาศัยของมนุษย์ และเริ่มบุกรุกเข้าสู่พื้นที่นาข้าวและหมู่บ้านในบริเวณใกล้เคียงเพื่อหาอาหารมากขึ้น เพิ่มความตึงเครียดให้กับความสัมพันธ์ระหว่างชาวบ้านและสัตว์ป่า
แม้จะมีการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานถึงแนวทางแก้ไขมากมาย รวมถึงการสร้างรั้วเสริมรอบกองขยะ แต่ก็ไม่มีการดำเนินการใดๆ เพื่อป้องกันไม่ให้ช้างป่าเข้ามาในเขตเมืองเพื่อหาอาหารซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในที่ทิ้งขยะ
Visitors: 1,209,247