กทม.เปิดตัวโครงการใหม่ สวนสาธารณะคลองช่องนนทรี

กทม. เปิดตัวโครงการใหม่ “สวนสาธารณะคลองช่องนนทรี”
 
เดินหน้าเฟสแรก 2,400 เมตร เสร็จก่อนสงกรานต์ปี 2564 แฟนเพจ “ผู้ว่าฯ อัศวิน” เปิดตัวโครงการใหม่ของกรุงเทพมหานคร โครงการพัฒนา “สวนสาธารณะคลองช่องนนทรี” เพื่อเดินหน้าปรับปรุงภูมิทัศน์คลองช่องนนทรีท้ังสองฝั่ง
 
“กทม.ได้เปิดตัวโครงการพัฒนาสวนสาธารณะคลองช่องนนทรีอย่างเป็นทางการแล้วครับ เพื่อเดินหน้าปรับปรุงภูมิทัศน์คลองช่องนนทรีท้ังสองฝั่ง ความยาวประมาณ 9,000 เมตรและบริเวณโดยรอบให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงภายใต้แนวคิด 4 ประการ คือ
 
1.เขียว 2.คลอง 3.คน และ 4 .ความรู้ ในรูปแบบของ "สวนเลียบคลอง" ที่มีพื้นที่สีเขียว ร่มรื่น มีสายน้ำไหลผ่านและยังพัฒนาให้เป็นแหล่งพักผ่อน รวมถึงพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ ออกกำลังกาย สามารถเดินเท้าเชื่อมโยงและเข้าถึงย่านธุรกิจใน 3 พื้นที่เขต ได้แก่ เขตบางรัก สาทร และยานนาวา จากถนนสุรวงศ์ ถนนสีลม ถนนสาทร ถนนจันทน์ ถนนรัชดาภิเษก ไปจรดถนนพระรามที่ 3 ทำให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้คนในเมืองด้วย
 
แม้ว่าสวนสาธารณะช่องนนทรีจะเป็นสวนสาธารณะที่แคบที่สุด มีความกว้างเพียง 6-7 เมตร แต่กทม.จะปรับปรุงให้สวยงาม ร่มรื่น ให้เป็นคลองที่มีชีวิต เป็นคลองที่มีอัตลักษณ์พิเศษ ไม่เหมือนใคร และใช้ประโยชน์ได้มากกว่าเป็นคลองระบายน้ำ นอกจากนี้จะปลูกต้นนนทรีเสริมจากไม้ยืนต้นชนิดอื่นๆ เพื่อสร้างอัตลักษณ์และสอดคล้องชื่อคลองช่องนนทรี โดยจะแบ่งดำเนินการเป็น 3 เฟสครับ โดยเฟสแรก ฝั่งละ 1,200 เมตร สองฝั่งก็ 2,400 เมตร จะพยายามให้แล้วเสร็จในปี 2564 ครับ”
 
 
 
Visitors: 881,295