สรุปยอดการติดเชื้อของสถานการณ์การระบาดของไวรัส covid-19 ในช่วงเช้า วันที่ 18 กรกฎาคม 2563

สรุปยอดการติดเชื้อของสถานการณ์การระบาดของไวรัส covid-19 ในช่วงเช้า
วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น.
 
 
 
Visitors: 294,740