กทม.เตือน ทิ้งหน้ากากอนามัยให้ถูกวิธี

กทม.เตือน ทิ้งหน้ากากอนามัยให้ถูกวิธี 

1. ใส่ถุงพลาสติก

2. มัดปากให้แน่น

3. เขียนบนถุงว่าเป็นหน้ากากอนามัย

 

ช่วยกันนะคะ เพื่อสุขอนามัยที่ดีของสังคม

Visitors: 294,740