ความหวังของโลก !!! ชาวสลัมในอินเดีย มีภูมิต้านทานโควิด19แล้ว กว่า 50%

ความหวังของโลก !!! ชาวสลัมในอินเดีย มีภูมิต้านทานโควิด19แล้ว กว่า 50%
 
อาจเป็นความหวังใหม่ของโลกในเรื่องภูมิคุ้มกันหมู่(Herd Immunity)
 
 
มีรายงานการศึกษาพบว่า คนในสลัมของเมืองมุมไบหรือบอมเบย์(Mumbai) ตรวจพบว่ามีระดับภูมิต้านทานแล้ว 57% โดยคนที่อยู่นอกสลัมในเมืองเดียวกันมีระดับภูมิต้านทาน 16%
 
สลัมในเมืองมุมไบ
 
องค์กรท้องถิ่นของเมืองมุมไบร่วมกับ Niti Aayog และ Tata Institute of Fundamental Research ได้ทำการศึกษาวิจัย โดยตรวจหาระดับภูมิต้านทานต่อ
 
โควิด19ในเลือด (Blood Test หรือ Serologic Test) ซึ่งไม่ใช่การตรวจหาเชื้อไวรัสโดยตรง(PCR)
 
 
ในการศึกษาครั้งนี้ ทำในประชาชน 6,936 คนในสลัมขนาดใหญ่ที่สุดของมุมไบ (Dharavi) ซึ่งมีคนอยู่มากกว่า 1ล้านคน โดยมีความหนาแน่นของประชากรเป็น 10 เท่าของเกาะแมนฮัตตันในมลรัฐนิวยอร์ก
 
มุมไบเองมีประชากรมากกว่า 12ล้านคน มีสลัม 627 แห่ง เป็นเมืองศูนย์กลางทางการเงินในรัฐ Maharashtra ซึ่งเป็นรัฐที่มีผู้ติดเชื้อกว่า 3.7 แสนคน และเสียชีวิตไปแล้วกว่า 14,000 คน จัดเป็นรัฐที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 รุนแรงที่สุดในอินเดีย
 
 
ความเป็นไปได้ที่สลัมแห่งนี้มีคนติดเชื้อมากน่าจะเกิดจาก
1)เป็นการอยู่อาศัยกันอย่างแออัดมาก ไม่สามารถรักษาระยะห่างทางสังคมได้เลย
2)มีการปนเปื้อนในชีวิตประจำวัน เนื่องจากใช้สาธารณูปโภคร่วมกัน เช่น น้ำประปา ห้องน้ำห้องส้วม รวมทั้งสุขภาพอนามัยส่วนบุคคลก็ไม่ดีเลย
 
ส่วนความเป็นไปได้ที่มีผู้ติดเชื้อมาก แต่เสียชีวิตน้อยน่าจะเกิดจาก
1)ในสลัมมีคนวัยหนุ่มสาวและเด็กมากกว่าคนสูงอายุ
2)คุณภาพชีวิตที่ไม่ดี อาจทำให้คนที่ร่างกายอ่อนแอได้เสียชีวิตจากโรคอื่นๆไปก่อนแล้ว เหลือแต่คนที่แข็งแรง
 
จากการพบระดับภูมิต้านทานในเลือดร้อยละ 57 ถือว่าสูงที่สุดในโลก เมื่อเปรียบเทียบกับกรุงสตอกโฮล์มของสวีเดน พบผู้มีภูมิต้านทานเพียง 1/14 หรือ 7.3 %(เมษายน 63)
กรุงลอนดอนของอังกฤษ พบผู้มีภูมิต้านทาน 1/6 (พฤษภาคม 63)
กรุงนิวยอร์กของสหรัฐฯพบผู้มีภูมิต้านทาน 1/5 (กรกฎาคม63)
กรุงนิวเดลีของอินเดียพบผู้มีภูมิต้านทาน 1/4 (กรกฎาคม 2563)
นายกรัฐมนตรีอินเดียกล่าวว่า ประเทศของเราได้ทดสอบหาเชื้อเป็นจำนวนมากถึง 17ล้านเทสต์ และมีอัตราการหายที่สูง โดยมีอัตราการเสียชีวิตน้อยเพียง 2.47 คนต่อประชากรแสนคน เมื่อเทียบกับสหรัฐฯที่ 45.24 และอังกฤษ 68.95
 
ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 โลกมีผู้ติดเชื้อจำนวน 17.4 ล้านคนและเสียชีวิตไป 6.7 แสนคน โดยอินเดียติดเชื้อสูงเป็นอันดับสามของโลก(รองจากสหรัฐอเมริกาและบราซิล) 1.63ล้านคน เสียชีวิต 35,786 คน คิดเป็น 2.20%
 
ยังมีคำถามที่ต้องการการศึกษาวิจัยต่อไปว่า ระดับภูมิต้านทานที่ตรวจพบนั้น จะสูงเพียงพอที่จะป้องกันการติดเชื้อไวรัสใหม่ได้หรือไม่ และระดับของภูมิต้านทานที่ตรวจพบนั้นจะคงอยู่ในระดับที่สูงต่อไปอีกนานเท่าใด
 
ซึ่งได้มีการเตรียมทำการศึกษาวิจัยต่อเนื่อง เพื่อติดตามเจาะเลือดในเดือนสิงหาคม ดูว่าระดับภูมิต้านทานจะลดลงหรือไม่อย่างไร
ข้อมูลการการมีระดับภูมิต้านทานกว่า50% ของจำนวนประชากรในสลัมอินเดียที่เมือง
 
มุมไบครั้งนี้ เป็นข้อมูลใหม่ที่มีความสำคัญและน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งทางการแพทย์ ทำให้วงการแพทย์มีความหวังในเรื่องการที่เราอาจจะมีโอกาสเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ในขณะที่ยังไม่มีวัคซีน โดยที่มีอัตราการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตที่ไม่มากนัก จะต้องมีการศึกษาวิจัยโดยเร่งด่วนในเรื่องนี้ต่อไปครับ
 
Reference
ที่มา : ร้อยแปดพันเก้ากับหมอเฉลิมชัย
Visitors: 480,069