ตรวจเชื้อไวรัส Covid-19 ฟรี! สำหรับพนักงานหากมีอาการเจ็บป่วยที่เข้าข่ายติดเชื้อ

ตรวจเชื้อไวรัส Covid-19 ฟรี!  สำหรับพนักงานหากมีอาการเจ็บป่วยที่เข้าข่ายติดเชื้อ  covid-19 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ที่โรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมทั่วประเทศ นอกจากนี้หากไปทำงานไม่ได้ประกันสังคมยังจ่ายเงินทดแทนของค่าจ้าง 50 % อีกด้วย

   โดยในกรณีนี้พนักงานหาก มีอาการเจ็บป่วย รวมถึงสิทธิบัตรทอง 30 บาท ตรวจรักษา ไวรัส Covid-19 หรือไวรัสโคโรน่าฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยการที่จะเข้ารับการรักษาฟรีนั้นจะต้องมีข้อกำหนดดังนี้

  • “มีอาการป่วยเท่านั้น”ห้ามปกปิดข้อมูลการเดินทางโดยเด็ดขาด! โดยหากพนักงานมีอาการ  ไอ  มีไข้ มีน้ำมูก  หายใจลำบาก  เจ็บคอ เจ็บหน้าอก  ให้รีบไปพบแพทย์ในสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมที่ท่านเลือก หากแพทย์ประเมินอาการเข้าข่ายโรค Covid-19 แพทย์จะส่งตรวจเพาะเชื้อในห้องแล็ป   โดยพนักงานไม่ต้องจ่ายค่าตรวจหรือค่ายาใดๆทั้งสิ้น และ หลังจากเพาะเชื้อแล้วพบว่าติดเชื้อ Covid-19 จริง   ก็จะได้รับการรักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วย
  • ในกรณีที่พนักงานมีอาการป่วยที่เข้าข่ายติดเชื้อ Covid-19 แต่ไม่สามารถเข้าไปตรวจตามโรงพยาบาลในบัตรรับรองสิทธิได้  ให้ตรวจที่โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด  หรือ โรงพยาบาลของรัฐตามที่มีอยู่ในระบบประกันสังคม โดยสำรองจ่ายไปก่อนแล้วนำใบเสร็จ และ ใบรับรองแพทย์เบิกกับประกันสังคมภายหลัง ( ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของประกันสังคม ) แต่หากตรวจพบเชื้อ Covid-19 และ จำเป็นต้องรักษาพยาบาลหรือ กักกันตัวเพื่อไม่ให้แพร่เชื้อ ให้แจ้งโรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมเพื่อให้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
  •  “หากไม่มีอาการป่วย” แต่ต้องการตรวจหาเชื้อไวรัส Covid-19 ต้องเสียค่าใช้จ่าย   ด้วยตัวเอง

กรณีพักรักษาตัวตามคำสั่งแพทย์ รับเงินทดแทน 50% จากเงินเดือน

  • สำหรับพนักงานที่เจ็บป่วย กรณีหยุดพักรักษาตัวตามคำสั่งแพทย์ รับเงินทดแทน 50% ของค่าจ้าง ( โดยคิดจากฐานไม่เกิน 15,000 บาท ) นำส่งรายเดือน ไม่เกิน 365 วัน ใน 1 ปี

 

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ติดต่อส่วนการบุคคล

02-252-7114 ต่อ 109,132

Visitors: 294,763