คนทำงานผู้มีความฉลาดทางอารมณ์

คนทำงานผู้มีความฉลาดทางอารมณ์

The Emotionally Intelligent Office : 20 Key Emotional Skills for the Workplace

The School of Life

20 ทักษะทางอารมณ์ที่สำคัญสำหรับคนเก่งในที่ทำงาน

ความลำบากหลายอย่างของเราในที่ทำงานเกิดขึ้นจากความรู้สึกที่สืบทอดต่อกันโดยไม่รู้ที่มา สิ่งที่เราไม่เห็นจากประวัติการทำงานทั่วไปที่มาควบคู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เคยทำ นั่นคือสิ่งที่มาพร้อมกับการพัวพันทางอารมณ์ที่เรานำติดมายังที่ทำงานและห้องประชุมโดยไม่ได้รับเชิญ คนสิบคนที่นั่งอยู่รอบโต๊ะหมายถึงช่วงวัยเด็กที่แตกต่างกันไปสิบครอบครัว มีคนเลี้ยงดูและเรื่องเล่าทางจิตวิทยายาวเป็นเล่มๆ ที่แตกต่างกันไปอย่างน้อยยี่สิบประเภท ซึ่งมีความซับซ้อนมากพอๆ กับที่ไม่มีใครได้รู้จักคนเลี้ยงดูหรือได้อ่านหนังสือพวกนั้น

 

ที่มา : Readery
https://readery.co/new-releases/9786164992412


Visitors: 764,321