รู้อะไรไม่สู้รู้ดาต้า : Data for The People

 รู้อะไรไม่สู้รู้ดาต้า : Data for The Peopleรวมเรื่องราว แง่คิด และประสบการณ์ทำงานกว่า 20 ปี ของ "Andreas Weigend" ทั้งในภาคธุรกิจและการสอน เพื่อให้รู้เท่าทันการปฏิวัติข้อมูลทางโซเชียลในปัจจุบัน บ่อขุมทรัพย์แห่งอนาคต ผ่านเคสตัวอย่างฉบับโปรฯ ตั้งแต่การเก็บข้อมูลเพื่อสร้างแบบจำลองพฤติกรรมผ่านแอพลิเคชั่น ความนัยของประโยคสุดคลาสิก "บริษัทอาจทำการบันทึกการสนทนานี้เพื่อปรับปรุงการให้บริการ" เวลาโทรหาคอลเซนเตอร์ การที่ Amazon เพิ่มฟังก์ชั่นการเตือนเมื่อคุณเลือกซื้อของซ้ำ รวมถึงการเปิดให้ผู้ซื้อเป็นผู้บรรยายสรรพคุณสินค้าได้เองเป็นจุดเปลี่ยนในกระบวนการผลิตของภาคธุรกิจได้อย่างไร ห้ามพลาดสารพัด Big Data ที่จะเปลี่ยนมุมมองที่คุณมีต่อสิ่งรอบตัวไปแบบลงลึก เต็มอิ่มและนำไปปรับใช้ได้จริง!


หอสมุด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

 

 

 

Visitors: 1,108,902