โซเดียมในเครื่องปรุง เติมมากไป ไตสะเทือน

โซเดียมในเครื่องปรุง เติมมากไป ไตสะเทือน 
 
 
 
ใน 1 วัน ร่างกายควรได้รับโซเดียม ไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัม
หากกินมากเกินไป จะทำให้มีผลต่อสุขภาพ ทำให้เสี่ยงต่อภาวะไตวาย ความดันโลหิตสูง เส้นเลือดหัวใจตีบ และอาจทำให้เส้นเลือดสมองแตก
 
วันพฤหัสบดีที่สองของเดือนมีนาคม เป็นวันไตโลก ปีนี้ ตรงกับวันที่ 9 มีนาคม 2566
ภายใต้แนวคิด “Kidney Health For All- preparing for the unexpected, supporting the vulnerable” (ตระหนักภัย ใส่ใจไต ป้องกันไว้ เน้นกลุ่มเสี่ยง)
 
Visitors: 919,059