ขวดน้ำพลาสติก 18 ขวด นำไปทำชุด PPE ได้ 1 ชุด

ขวดน้ำพลาสติก 18 ขวด นำไปทำชุด PPE ได้ 1 ชุด
 
 
 
ชุด PPE เป็นสิ่งที่ป้องกันเชื้อโควิด-19 ได้ ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดในตอนนี้ บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ด่านหน้าที่ทำงานสัมผัสผู้ป่วย หรือคนทำงานที่เสี่ยงสัมผัสเชื้อโควิด-19 เช่น พนักงานที่เก็บขยะ ผู้ป่วยที่ต้องใส่ชุด PPE ในการทำงาน ดังนั้น ชุด PPE จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ทำงานเกี่ยวข้องกับผู้ป่วยโรคโควิด-19
 
โครงการ "แยกขวด ช่วยหมอ" ที่ Less Plastic Thailand YOUเทิร์น และหน่วยงานพันธมิตร จัดทำขึ้น สามารถนำไปผลิตชุด PPE ได้ โดยขวดน้ำพลาสติกขนาด 600 มล. จำนวน 18 ขวด เปลี่ยนเป็นชุด PPE Level 2 ชนิดซักสะอาดใช้ซ้ำได้ 20 ครั้ง (Reusable PPE) ได้ 1 ชุด เหมาะกับโรงพยาบาลที่มีระบบซักอบผ้า เป็นการลดขยะติดเชื้อจากชุด PPE ที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งได้ และยังเป็นการรีไซเคิลขยะพลาสติกได้อีกด้วย
 
Visitors: 879,123