ปี 2024 ชาวเน็ตไทยใช้เวลากับแพลตฟอร์มไหนนานที่สุด YouTube ยืนหนึ่ง!

ปี 2024 ชาวเน็ตไทยใช้เวลากับแพลตฟอร์มไหนนานที่สุด YouTube ยืนหนึ่ง!

 

รู้หรือไม่ Youtube เป็นแพลตฟอร์มที่คนไทยใช้เวลาอยู่ด้วยนานที่สุด รองลงมาคือ Facebook และ TikTok แต่ขณะเดียวกัน Facebook ยังเป็นแพลตฟอร์มที่คนไทย เปิดใช้มากที่สุด เพราะมีถึง 91.5 % ในช่วงอายุ 16-64 ปี มีบัญชี เฟซบุ๊คไว้ใช้งาน

Content Shifu ได้เปิดเผยข้อมูลสำคัญ ที่ We Are Social และ Meltwater ได้ร่วมมือกันรวบรวมและสรุปข้อมูลทั่วโลกจนออกมาเป็นรายงานเทรนด์โลกดิจิทัลปี 2024 (Digital 2024 Global Overview Report) ซึ่งในรายงานมีข้อมูลสถิติที่น่าสนใจของประเทศไทยอยู่ด้วย และมีประเด็นที่น่าสนใจมากๆ 

โดยอัพเดท ในปี 2024 นั้น ในภาพรวมของประเทศไทยมีประชากรเพิ่มขึ้น 0.1% เป็น 71.85 ล้านคน แต่มีการเชื่อมต่อเครือข่ายมือถือมากถึง 97.81 ล้านเครื่อง (136% ของประชากร) และมีประชากรที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากถึง 88.0% (63.21 ล้านคน) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 0.1%

ขณะที่ คนไทยในช่วงวัยอายุ 16 ถึง 64 ปี มีอุปกรณ์มือถือ คิดเป็นสัดส่วน 98.5% โดยสมาร์ตโฟนยังคงมีผู้ใช้งานเพิ่มมากขึ้น แต่แล็ปท็อป คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต เกมคอนโซล สมาร์ตวอตช์ อุปกรณ์อัจฉริยะในบ้าน และอุปกรณ์ VR กลับมีสัดส่วนลดลงจากปีก่อนหน้า!

ประเด็นที่น่าสนใจ และน่าไฮไลท์ก็คือ , สัดส่วนคนไทยที่ใช้อินเทอร์เน็ตลดน้อยลงจากปีก่อน หรือเมื่อปี 2023 ทั้งการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตทางสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์อื่น ๆ ในขณะที่สัดส่วนผู้ใช้บริการสตรีมมิงกลับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่คนไทยกลับใช้เวลาในการเข้าอินเทอร์เน็ต ดูบริการสตรีมมิง ใช้โซเชียลมีเดีย หรือฟังเพลงน้อยลงจากปีก่อนทั้งสิ้น

นอกจากนี้ คนไทยนิยม เสิร์ชค้นหากลุ่มคำเหล่านี้ใน Google อาทิ ‘แปล’ ‘หนัง’ ‘บอล’ ‘หวย’ แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่าง ๆ รวมถึงคำเกี่ยวกับอวัยวะเพศหญิงอีกด้วย 

 

• สถิติการใช้งานโซเชียลมีเดียในประเทศไทย 

ในประเด็นของการใช้โซเชียลมีเดียของคนไทยในช่วงที่ผ่านมานั้น , เมื่อเก็บสถิติจากผู้ใช้อินเตอร์เน็ตตั้งแต่อายุ 16-64 ปี และเป็นข้อมูลการใช้ในแต่ละเดือนพบว่า  Facebook มีผู้ใช้มากที่สุด ในจำนวน 91.5 % , ขณะที่ Line ตามมาเป็นอันดับ 2 ด้วยตัวเลข 90.5 % 

ขณะที่ อันดับ เป็นแพลตฟอร์ม Tiktok ที่มาแรงด้วยจำนวน 83 % ส่วน facebook messenger ตามมาที่อันดับ 4 มีจำนวนผู้ใช้ 81.5 %  , ส่วนอินสตราแกรม instagram รั้งอันดับ 5 มีผู้ใช้ 64.5 % และ X หรือ ทวิตเตอร์เดิม มีผู้ใช้ อยู่ ที่ 49.6 % 

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากจำนวนชั่วโมงการใช้งานโซเชียลมีเดียตามแพลตฟอร์มต่างๆ แล้ว Youtube กลับกลายเป็นแพลตฟอร์มที่ผู้ใช้งาน "ใช้เวลา" อยู่ด้วยนานที่สุด ในช่วงเวลา 1 เดือน ผลปรากฏว่า Youtube มาแบบยืนหนึ่งอย่างเหลือเชื่อ , ขณะที่ Tiktok ตามมาเป็นอันดับ 2 

 

Youtube ยืนหนึ่งไม่พึ่งเก้าอี้! ปี 2024  ชาวเน็ตไทยใช้เวลากับแพลตฟอร์ม Youtube ยาวนานที่สุด มากกว่าแพลตฟอร์มอื่นๆ
 
• อันดับแพลตฟอร์มต่างๆ ที่คนไทยใช้เวลานานที่สุด 

Youtube  41 ชั่วโมง 28 นาที 
Tiktok    38 ชั่วโมง 16 นาที 
Facebook   24 ชั่วโมง 2 นาที
Line    9 ชั่วโมง 52 นาที 
Instagram    7 ชั่วโมง 39 นาที 
Facebook Messenger   7 ชั่วโมง 35 นาที 
WHATSAPP   4 ชั่วโมง 30 นาที 
X (Twitter)    3 ชั่วโมง 4 นาที 

ทั้งนี้ เป็นการเก็บสถิติจากค่าเฉลี่ยคนไทยใช้แพลตฟอร์มต่างๆ ช่วงเวลาต่อเดือน ในช่วงเวลา 1 ก.ค. 2023 - 30 ก.ย. 2023  

 

Visitors: 1,209,263