ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2565

ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2565

 

ด้วยสำนักงานประกันสังคม ได้กำหนดฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2565 ให้กับผู้ประกันตนที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ณ สถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ทางโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ ได้มีบริการฉีดวัคซีนนอกสถานที่โดยจะต้องมีจำนวนผู้เข้ารับบริการตั้งแต่ 30 คนขึ้นไป

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพนักงาน ทางส่วนการบุคคลจึงขอสำรวจความต้องการของพนักงานมีความสนใจประสงค์ที่จะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.พนักงานที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไปและมีสิทธิประกันสังคมกับทางโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ ไม่เสียค่าใช้จ่าย

2.พนักงานที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไปที่มีสิทธิประกันสังคมกับทางโรงพยาบาลอื่นๆสามารถเดินทางไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ณ สถานพยาบาลนั้นๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือหากประสงค์ที่จะฉีดวัคซีนกับทางโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ จะมีค่าใช้จ่าย เข็มละ 370 บาท

3. ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 50 ปี และพนักงานที่สนใจทั่วไปที่ไม่มีสิทธิประกันสังคมกับทางโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ จะมีค่าใช้จ่ายในราคา เพียงเข็มละ 370 บาท เท่านั้น

ทั้งนี้หากพนักงานท่านใดมีความประสงค์ที่จะฉีดวัคซีน สามารถลงทะเบียนเพื่อจองสิทธิได้ที่ลิงก์ : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YBCTGLoVAPbfQx4ZmzrD96JL5UaeHJRu/edit#gid=312007942

 

สามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 สำหรับวันและเวลาในการฉีดวัคซีนจะแจ้งให้พนักงานทราบอีกครั้ง

ส่วนการบุคคล

 

Visitors: 764,320