ผู้ที่มีความดันโลหิตสูงต้องออกกำลังกาย แบบไหน

ผู้ที่มีความดันโลหิตสูงต้องออกกำลังกาย แบบไหน
 
 
• อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 30 นาทีต่อเนื่อง
• ทำงานบ้านต่อเนื่อง 30 นาที แทนการออกกำลังกาย
• เลี่ยงการออกกำลังกายด้วยวิธี ยกน้ำหนัก วิดพื้น วิ่งอย่างรวดเร็ว
 
Visitors: 969,946